3. 4. 2018 - Jet 2 – přímé investice do průmyslových podniků

  Conseq přináší další zajímavou příležitost investic prostřednictvím tzv. private equity – přímých nákupů společností, které nejsou veřejně obchodované. Jedná se o osvědčené jméno, brněnskou investiční společnost Jet Investment, které za dobu její dvacetileté existence prošla pod vedením Igora Faita pod rukama dvacítka různých průmyslových společností (např. Kord Group, PBS Industry, Strojírny Poldi, MSV Metal Studénka aj.).

  3. 4. 2018 - Jet 2 – přímé investice do průmyslových podniků

  Po mimořádně úspěšném fondu Jet 1, který v průběhu upisovacího období uplynulých necelých tří let získal od investorů a partnerů Jet Investment více než 3 miliardy korun a které zatím zhodnocuje 16 procenty ročně (IRR p. a. za 2 roky), přichází jeho následovník, investiční fond Jet 2. Ten se bude orientovat na přímé investice do průmyslových podniků s vysokým výnosovým potenciálem v České republice a celé střední Evropě. Jedná se o společnosti podnikající v perspektivních průmyslových oborech, pracující s moderními materiály, automatizací, robotizací nebo hi-tech technologiemi.

  Abychom tuto příležitost přiblížili širšímu okruhu investorů, založili jsme otevřený podílový fond Jet 2 fond fondů, OPF, který bude investovat výhradně do podkladového fondu Jet 2, investiční fond a volnou hotovost dočasně do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů. Jeho cílem tak bude kopírovat výkonnost podkladového fondu, přičemž dodatečné náklady na tuto strukturu by neměly přesáhnout 0,7 % p. a. Protože minimální investice do fondu Jet 2, investiční fond činí 10 mil. CZK, bude pro většinu investorů jedinou cestou nákup Jet 2 fond fondů, OPF, který lze koupit od 1 mil. CZK. Jeho nákup je ale možné kombinovat s jakýmkoli jiným fondem kvalifikovaných investorů obhospodařovaným a administrovaným v rámci skupiny Conseq. Pokud taková investice přesáhne celkem 1 mil. CZK, je možný nákup Jet 2 fond fondů, OPF již od 100 tis. CZK.

  Vzhledem k očekávaným parametrům investice a dosaženým výsledkům v historii předpokládáme výnos pro podílníky Jet 2 fond fondů, OPF ve výši přibližně 10 % p. a. Tento výnos ale není předem nijak zaručen, investice je spojena se specifickými riziky, jejichž výčet obsahují prezentační materiály fondu a jeho statut, které na vyžádání samozřejmě rádi předložíme. Zejména je třeba počítat s dlouhým investičním horizontem osmi až deseti let, po které není možné z investice vystoupit vůbec nebo jen s vysokými náklady. Jedná se však o unikátní investiční příležitost, jak rozšířit své portfolio o nový typ investice, který snižuje jeho závislost na dění na finančních trzích a přináší velice výrazný růstový potenciál.

  David Kufa,
  Senior Relationship Manager, Conseq Investment Management

  VÍCE O FONDU FONDŮ JET 2