30. 3. 2018 - Změna investičního manažera Conseq Invest plc

  Milí akcionáři,

  rádi bychom vás informovali o změně investičního manažera společnosti.

  30. 3. 2018 - Změna investičního manažera Conseq Invest plc


  V současné době je investičním manažerem společnosti Conseq Investment Management, a.s. Navrhuje se, že společnost Conseq Funds Investiční Společnost, a.s. nahradí Conseq Investment Management, a.s. a bude jmenována investičním manažerem s platností od 1. května 2018 (podléhá schválení Irskou Centrální Bankou).

  V souladu s tím bude mít změna investičního manažera za následek změnu dodatku k Prospektu společnosti ze dne 23. října 2017 (včetně Příloh a Prvního Dodatku k němu) (dále jen „Prospekt“). Pro vaši informaci jsme připojili kopii návrhu Druhého Dodatku, který podrobně popisuje změny Prospektu.

  Máte-li jakékoli dotazy týkající se změny správce investic společnosti, kontaktujte, prosím, sekretariát společnosti v přízemí 5 George’s Dock, IFSC, Dublin 1, Irsko.

  S pozdravem

  Ředitel
  Conseq Invest plc

   

  Dear Shareholders,

  we would like to inform you of the change of investment manager to the Company.

  Currently, Conseq Investment Management, a.s. is the investment manager of the Company. It is proposed that Conseq Funds Investiční Společnost, a.s. replace Conseq Investment Management, a.s. and be appointed as the investment manager with effect from 1 May 2018] (subject to the approval by the Central Bank of Ireland).

  Accordingly, the change of investment manager will result in amendments to the Prospectus of the Company dated 23 October 2017 (including the Supplements and First Addendum thereto) (the “Prospectus”). For your information, we have attached a copy of the draft Second Addendum which details the proposed changes to the Prospectus.

  Should you have any questions relating to the change of investment manager to the Company, please contact the Company Secretary at Ground Floor, 5 George’s Dock, IFSC, Dublin 1, Ireland.

  Yours faithfully,

  Director
  Conseq Invest plc