30. 7. 2018 - Michal Stupavský pro PROFI P&F: Čím dříve začnete na důchod spořit, tím lépe pro vás

  O nutnosti spořit si na období penze již bylo řečeno mnohé. Pojďmě se však podívat, jaký vliv na toto spoření má čas, jak je důležité začít co nejdříve a co to účastníkovi přinese. Čas totiž může efektivně posloužit při zhodnocování prostředků účastníků, a to díky efektu složeného úročení.

  30. 7. 2018 - Michal Stupavský pro PROFI P&F: Čím dříve začnete na důchod spořit, tím lépe pro vás

  Pokud jste se ještě otázkou spoření na důchod nezačali vůbec zabývat anebo pokud již o této otázce uvažujete, ale zatím jste si ještě spořit nezačali, měli byste zbystřit pozornost. Jsou faktory, které v této záležitosti ovlivnit nemůžete, existují ale také faktory, kterými své finančně zajištěné stáří můžete ovlivnit velmi výrazně. Do první skupiny patří zejména fakt, že podle naprosté většiny odborných studií je současný státní systém důchodového zabezpečení v Česku dlouhodobě neudržitelný s tím, že je přítomna velomi vysoká pravděpodobnost hraničící téměř s jistotou, že státní důchody budou v budoucnosti výrazně nižší než dnes.

  Český důchodový systém, jak je v Evropě dobrým zvykem, je tzv. systémem průběžným (pay-as-you-go), což znamená, že dnešním důchodcům skrze státní rozpočet hradí důchodové dávky dnešní pracující. Jelikož se bude dle aktuálních demografických trendů počet pracujících obyvatel v dlouhodobém horizontu výrazně snižovat a naopak počet občanů v důchodovém věku prudce narůstat, bude relativně silně klesat podíl počtu pracujících na počtu důchodců. S tím se bude účet stávajícího penzijního systému dostávat do stále většího a neudržitelného deficitu, což bude mít dříve či později za následek, že se budou státní důchodové dávky snižovat.

  Pokud nebudou chtít dnešní pracující občané po odchodu do penze zaznamenat citelné snížení kvality života, nezbude jim nic jiného než si začít individuálně spořit, aby výpadek části státního důchodu vyrovnali.

  Čas jsou peníze a to doslova a do písmene

  Z výše uvedeného je tedy evidentní, že si k důchodu od státu musíme sami spořit. Otázka pak zní: Kdy bych měl tedy se spořením ideálně začít? Tím se dostáváme do druhé skupiny faktorů, kterými můžeme naše finanční zajištění stáří ovlivnit. Odpověď na tuto otázku je velice jednoduchá. Se spořením na důchod bychom měli začít co nejdříve, ideálně ještě dnes. Čas má totiž pro střadatele velkou hodnotu, a to z toho důvodu, že v otázce spoření, resp. investování hraje klíčovou roli tzv. složené úročení neboli fakt, že v průběhu času vyděláváme "úroky z úroků". Čím déle spoříme, tím více se dosažené investiční výnosy dále zhodnocují. S narůstajícím časem přitom tento efekt výrazně narůsta a to tzv. exponenciálně.

   

  Jak ovlivňuje složené úročení naši budoucí penzi? To se dozvíte ve zbývající části článku Michala Stupavského pro PROFI Poradenství & Finance: