30. 8. 2007 - Parvest - Fondy udržitelného rozvoje

    Společnost Parvest přišla v nedávné době na trh s fondy, jejichž portfolia obsahují tituly institucí, které ve svých činnostech berou v úvahu zásadu odpovědného investování. 

    Odpovědné investování je přístup, který při výběru investičních nástorojů do portfolia fondu bere v potaz kromě čistě finančních kritérií také přístup dané instituce k problematice ochrany životního prostředí, sociální otázek a řízení a správu podniku. Tato strategie fondu je pak doplněna tradičními finančními faktory. Mezi fondy společnosti Parvest, které využívají výše uvedenou investiční strategii patří: