31. 1. 2014 - Důležité informace k novému znění obchodních podmínek a dokumentu "Informace zákazníkům"

  Společnost Conseq Investment Management, a.s., si touto cestou dovoluje informovat své klienty o změně obchodních podmínek některých investiční programů a také o dalších podstatných informacích pro zákazníky. Nové znění obchodních podmínek bude účinné od 15. 3. 2014.

   

  31. 1. 2014 - Důležité informace k novému znění obchodních podmínek a dokumentu

  Vzhledem k tomu, že v poslední době došlo k významným legislativním změnám, bylo nutné tyto změny promítnout do obchodních podmínek.  Úpravy obchodních podmínek odráží zejména rekodifikaci soukromého práva (nový občanský zákoník), novou právní úpravu investičních fondů, změny v daňové legislativě a další úpravy.

  Dále si Vás dovolujeme upozornit na aktualizaci tzv. Informací zákazníkům, které obsahují důležité informace a upozornění týkající se poskytovaných investičních služeb a souvisejících rizik.

  • Doplňková informace ke změnám souvisejícím s prodloužením časového testu u daně z příjmů 

  Nejvýraznější daňovou změnou je prodloužení časového testu, po jehož uplynutí je výnos z prodeje cenných papírů osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. Tento časový test byl od letošního roku prodloužen z původních 6 měsíců na 3 roky. Z tohoto důvodu jsme u produktů Active Invest a částečně také u programů životního cyklu (např. Horizont Invest) přikročili ke změně dřívějšího konceptu aktivně obhospodařovaného portfolia na koncept fondu fondů, který je za stávajících daňových podmínek pro investory z řad fyzických osob ve většině případů výhodnější.

  Podstata tohoto kroku spočívá v tom, že zatímco doposud každý klient držel na svém účtu několik různých fondů, jejichž váhy se v portfoliu čas od času měnily - podle vývoje na trzích docházelo k prodejům fondů a nákupům jiných - nově klient drží stále jeden fond, uvnitř něhož dochází k aktivní správě. Zůstává tak zachována neustálá flexibilita složení portfolia a možnost pružně reagovat na tržní situaci, zároveň ale klient může pohodlně dodržet tříletý časový test, pokud se nerozhodne sám dříve prostředky aktivně vybrat.

  Podstatné je, že nové fondy fondů mají stejnou investiční politiku a stejné investiční limity, jako měla předchozí portfolia, takže výnosový potenciál ani rizikový profil se nezměnil. Stejně tak z pohledu celkové nákladovosti se nové fondy fondů od původních portfolií neliší. Pravidelné zprávy o vývoji a o složení fondů Active Invest naleznete na našich internetových stránkách.