31. 12. 2010 - Oznámení o technické přestávce ve vydávání a odkupu podílových listů

  Conseq investiční společnost, a.s., (dále jen „Společnost“) oznamuje, že se letos rozhodla využít možnosti vyhlásit ve spolupráci s Asociací pro kapitálový trh ČR technickou přestávku ve vydávání a odkupování podílových listů, stanovování aktuálních hodnot vlastního kapitálu na podílový list a jejich zveřejňování u těch fondů, jejichž obhospodařovaných Společnost přebírá od 1.1.2011 od WOOD & Company investiční společnosti, a.s., tj. WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s., a WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

   

  31. 12. 2010 - Oznámení o technické přestávce ve vydávání a odkupu podílových listů

  (u posledně jmenovaného je současně až do odvolání, nejdéle však do 28.2.2011, pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů - více zde).

  Jedná o technickou přestávku od data převzetí obhospodařování do 5.1.2011. Prvním obchodním dnem v roce 2011 tak bude čtvrtek 6.1.2011 a pokyny obdržené Společností před tímto datem budou považovány za obdržené 6.1.2011.

  Technická přestávka se netýká vydávání a odkupování podílových listů, stanovování aktuálních hodnot vlastního kapitálu na podílový list a jejich zveřejňování u ostatních fondů, které Společnost obhospodařuje.

  Více informací o koordinaci technické přestávky s Českou národní bankou naleznete v tiskové zprávě na webových stránkách Asociace pro kapitálový trh ČR na adrese www.akatcr.cz.

  Představenstvo Conseq investiční společnosti, a.s.