31. 3. 2017 - Oznámení záměru likvidace podílového fondu Conseq státních dluhopisů

    Společnost Conseq Funds investiční společnost, a.s. („Investiční společnost“), jako
    obhospodařovatel Fondu tímto oznamuje, že hodlá přistoupit k likvidaci fondu Conseq
    státních dluhopisů, otevřený podílový fond.

    31. 3. 2017 - Oznámení záměru likvidace podílového fondu Conseq státních dluhopisů Více o likvidaci  podílového fondu Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond zde.