4. 8. 2011 - Česká ekonomika by letos mohla vzrůst více než se čekalo

  Nejčerstvější odhad Ministerstva financí ČR posunul očekávaný růst HDP pro rok 2011 o 0,6 p.b výše, na 2,5 %. Po růstu 2,3 % by tak česká ekonomika měla dále mírně zrychlit tempo.

   

  4. 8. 2011 - Česká ekonomika by letos mohla vzrůst více než se čekalo

  Změna oproti dubnové prognóze odráží zejména lepší než očekávaný vývoj v prvním čtvrtletí.

  Za vyšším odhadem dále stojí předpoklad postupně se lepšícího trhu práce. Nezaměstnanost by měla klesnout na 6,7 %, očekává se také zvýšení dynamiky růstu mezd a platů, což by mělo dále podpořit domácí poptávku. Rizikem v tomto směru bude dopad úsporných opatření v rozpočtové sféře. Ten by měl být ale vzhledem k sjednocení sazeb DPH největší až v následujícím roce. Česká ekonomika i nadále těží ze silného výkonu zahraničního obchodu, přetrvávající růst hospodářství eurozóny se zejména silným exportním propojením na německou ekonomiku přenáší i k nám. Německý vývoj průmyslových objednávek a stabilní domácí poptávka i nadále ukazují na pokračující přiměřený růst.

  I přes to, že na programu jak zemí EU, tak Spojených států, jsou fiskální restrikce (zejména v USA dojde dle nás k pomalejšímu, než očekávanému růstu HDP), očekáváme, že růst české ekonomiky pro rok 2011 se bude pohybovat kolem 2-2,5 %. Směrem výš (z původních 1,5 %), bude pravděpodobně revidována i nadcházející prognóza ČNB.

  V důsledku výše zmíněného růstu HDP, později podpořeného postupně se zvyšující spotřebou a také mírně rostoucí inflací na/nad cíl ČNB (2 %), očekáváme v průběhu 3. čtvrtletí letošního roku postupný růst základní úrokové sazby ČNB. Dále čekáme vždy jedno čtvrtprocentní zvýšení za kvartál, čímž by se základní repo sazba do poloviny roku 2012 vyhoupla o 100 bps. na 1,75 %. Dopad na ceny vládních dluhopisů středních a delších splatností však bude minimálně do konce tohoto roku limitován nižším objemem nabízených emisí a přebytkem likvidity na trhu.

  Jan Schiller, portfolio manažer společnosti Conseq