4. 8. 2011 - Evropská centrální banka zavede přísnější rozpočtová pravidla a sankce v eurozóně

  Podle člena Rady guvernérů Evropské centrální banky a šéfa francouzské centrální banky Christiana Noyera musí eurozóna zpřísnit svá rozpočtová pravidla a vyzval k zavedení tvrdších a prakticky automatických sankcí pro členské státy, které porušují rozpočtová pravidla.

   

  4. 8. 2011 - Evropská centrální banka zavede přísnější rozpočtová pravidla a sankce v eurozóně

  V souvislosti s finanční krizí a nepříznivým fiskálním vývojem periferních zemí eurozóny je poměrně velká politická šance na rychlé dosažení shody na tomto tématu.

  Všechny tyto snahy jsou veskrze pozitivní. Je důležité vyslat signál, že je dlouhodobě neudržitelné žít na dluh, a podpořit snahy o vyrovnání státních rozpočtů.
  Jako jediný problém se jeví důvěryhodnost těchto případných sankcí. Evropská unie může již v současnosti ukládat sankce při překročení tříprocentní hranice rozpočtového schodku vůči HDP. V případě zemí eurozóny mohou být uloženy přímé finanční sankce a u členských zemí, které dosud eurem neplatí, mohou být zastaveny dotace z unijních fondů.
  Naprostá většina evropských zemí v souvislosti s finanční krizí tuto hranici překračuje a i přesto žádná sankce dosud udělena nebyla. Proto efekt zavádění tvrdších postihů nebude pravděpodobně příliš velký.


  Radek Budka, analytik společnosti Conseq