5. 1. 2010 - Ukončení veřejného prodeje vybraných fondů

  Vážení obchodní přátelé,

  dovolte, abychom Vás informovali o podstatných skutečnostech týkajících se probíhající transakce Credit Suisse Fund Management S.A. a Aberdeen Global Services S.A.

  5. 1. 2010 - Ukončení veřejného prodeje vybraných fondů

  V návaznosti na smlouvu Credit Suisse o prodeji části Global Investors do Aberdeen Asset Management PLC výměnou za vlastnický podíl v rozšířené skupině Aberdeen, o které jsme Vás v průběhu roku 2009 informovali, dochází k následujícím změnám:

  • fondy, které byly předmětem transakce (viz přiložený seznam – fondy Credit Suisse Aberdeen), budou nadále obhospodařovány společností Aberdeen Asset Management;
  •  tyto fondy budou pravděpodobně v průběhu roku 2010 zrušeny a fůzovány s podobnými původními fondy Aberdeen. Přesné načasování těchto změn není momentálně stanoveno, do oficiálního oznámení drží investoři původně nakoupené fondy Credit Suisse;
  • jelikož fondy Aberdeen nemají v ČR registraci k veřejné nabídce (a pravděpodobně o ni nebudou žádat), nebude možné po výše zmiňovaných fůzích tyto fondy nadále nakupovat;
  • fondů, které nejsou předmětem transakce a zůstaly pod společností Credit Suisse se žádné změny nedotýkají (viz přiložený seznam – fondy Credit Suisse). 
    

  Vzhledem k výše uvedenému ukončujeme k datu 8. ledna 2010 veřejný prodej vybraných podílových fondů (viz přiložený seznam – fondy Credit Suisse Aberdeen) a u klientů, kteří uvedené fondy nakoupili dříve, budeme postupovat následovně:

  • klienti, kteří jednorázově nakoupili podílové listy vybraných fondů, budou postupně s předstihem písemně informováni o případné fůzi a budou jim alternativně nabídnuty jiné podílové fondy s podobným investičním zaměřením. Do doby fůze nemohou nakupovat další podílové listy, jinak ale nedochází k žádné změně.
  •  klienti, kteří mají vystavený trvalý pokyn k nákupu vybraných podílových fondů, mohou i nadále realizovat trvalý pokyn s tím, že budou písemně s předstihem požádáni o modifikaci trvalého pokynu tak, aby bylo možné trvalý pokyn realizovat i po případné fůzi do jiného fondu. Do doby fůze nedochází k žádné změně.


  Aktuální ceny podílových listů (NAV) všech fondů najdete na stránkách společnosti CreditSuisse.

   

  Je nám velice líto komplikací, které mohou s uvedenou transakcí vzniknout a vynasnažíme se, aby proběhla k Vaší plné spokojenosti.


  Přejeme mnoho štěstí do další práce!!!


  Tým Conseq Investment Management, a.s.