5. 2. 2010 - Výplata podílů na zisku fondu Conseq státních dluhopisů

    Účetní závěrka podílového fondu Conseq státních dluhopisů za účetní období končící dnem 31.12.2009 byla dle zákonného požadavku ověřena auditorem dne 2.2.2010 a dne 3.2.2010 byla schválena představenstvem společnosti Conseq investiční společnost, a.s., která daný fond obhospodařuje.

     

    5. 2. 2010 - Výplata podílů na zisku fondu Conseq státních dluhopisů

    K výplatě podílů na zisku tak dojde v průběhu několika následujících dnů, nejpozději však dne 5.3.2010. Podíl na zisku činí po zdanění 3,32% resp. 0,0332 CZK/ 1 podílový list fondu.

    Fond vznikl 22.4.2009.