5. 5. 2017 - Široce diverzifikovat lze i nákupem jednoho fondu

  Volné peněžní prostředky, které leží na termínovaném nebo spořicím účtu, nemusí v době nízkých úrokových sazeb představovat ideální stav. Reálně může totiž jejich hodnota ztrácet v důsledku růstu inflace. Pokud se běžný investor rozhodne s tímto stavem něco udělat, musí se poohlédnout po jiných alternativách. Ty je možné nalézt na kapitálovém trhu. Investovat lze konzervativně, a to převážně do nástrojů s fixním výnosem (dluhopisů) nebo dynamicky do akcií jednotlivých firem.

  5. 5. 2017 - Široce diverzifikovat lze i nákupem jednoho fondu

  Pokud bude chtít retailový investor investovat s rozumem a ctít pravidlo diverzifikace, bude si muset sestavit portfolio z více dluhopisů či akcií, aby nevsázel vše na jednu kartu a jeho investiční kapitál nebyl alokován do cenných papírů jednoho emitenta, jednoho typu aktiva, sektoru či regionu. Sestavení takového portfolia vyžaduje aktivní vyhledávání jednotlivých titulů a analýzu jejich emitentů a trhů. To pak zabere mnoho času a ne každý je ochoten ho obětovat.

  Tento náročný proces je však možné vynechat a to díky podílovým fondům. Skrze podílový fond se investuje do již sestaveného portfolia, které není statické a je aktivně obhospodařováno portfolio manažery na základě analýz a predikcí budoucího vývoje trhů. Investicí do jednoho podílového fondu může být kapitál diverzifikovaný z hlediska aktiv, ne vždy však z hlediska regionu či měn. Nehledě na to, že sázíme vše na dovednosti jednoho portfolio manažera. Ideální diverzifikaci představuje portfolio z více podílových fondů, kde se každý jednotlivý fond zaměřuje na jiný druh aktiva (dluhopisy, akcie, alternativní investice), jiný region (Evropa, Asie, Amerika aj.) a jiný sektor. V nejlepším případě by pak toto portfolio mělo být aktivně obhospodařováno a podíl alokovaného kapitálu v jednotlivých fondech by měl být obměňován na základě tržních analýz. Takový přístup ale opět zabere více času a studia.

  Proto se mezi investory šíří obliba investovat do takzvaných fondů fondů. Jedná se o fondy, které neinvestují do jednotlivých cenných papírů přímo, ale skrze další podílové fondy. Zjednodušeně jde o široce diverzifikované portfolio podílových fondů, do kterého lze investovat nákupem jednoho fondu. Příkladem takového fondu fondů je Conseq Private Invest.

  Portfolio Private Invest je složeno až z třiceti podílových fondů. Reálně tak obsahuje stovky akcií a dluhopisů z celého světa a také některá reálná aktiva, jako jsou nemovitosti a další alternativní investice. Zapojením alternativních investic získáte další typ aktiva, které se pohybuje buď nezávisle, či v některých případech i opačně než akcie a dluhopisy. Akcie mohou svou hodnotu úplně ztratit ze dne na den. Oproti tomu například zemědělská půda bude mít vždy nějakou cenu. O správný výběr investic do portfolia se stará tým portfolio manažerů, jejichž cílem je co nejvíce zhodnotit vložené prostředky. Investor má na výběr z pěti základních strategií (konzervativní až dynamické), které se od sebe liší zastoupením akciové a dluhopisové složky a tím i očekávaným výnosem a rizikem. Velkou výhodou investice prostřednictvím Private Invest je skutečnost, že výnos je pro fyzické osoby po třech letech osvobozen od daně z příjmů při zachování možnosti aktivního obhospodařování. Od počátku roku vydělala dynamická strategie svým investorům 5,11 %, konzervativní pak 0,50 %.

  Fondy fondů mohou být vhodnou volbou pro investory, kteří chtějí své investice diverzifikovat a zároveň nemají dostatek času a vědomostí, aby si své portfolio sestavili sami. Mohou také skvěle fungovat jako konzervativní protiváha portfoliu akciovému.

  Přemysl Král,
  privátní a institucionální klientela, Conseq Investment Management