5.9.2008 - První nemovitost v portfoliu Conseq realitního otevřeného podílové fondu

  Conseq realitní otevřený podílového fond, Conseq investiční společnosti, a.s. realizoval v polovině srpna svou první investici do nemovitostí. V polovině srpna nabyl ideální polovinu logistického areálu v Uhříněvsi o celkové rozloze 22 000 m2 v katastrálním území Uhříněves, Praha 10. Areál má atraktivní polohu mezi známou obchodní a komerční zónou Průhonice – Čestlice, průmyslovou zónou Říčany (Černokostelecká i oblast Jažlovice) a průmyslovou zónou Štěrboholy a Hostivař a je dobře dopravně dostupný.

  5.9.2008 - První nemovitost v portfoliu Conseq realitního otevřeného podílové fondu

  V nevelké vzdálenosti je jednak nájezd na Štěrboholskou radiálu, ale i na dálnici D1 Praha – Brno (Průhonice) v těsné blízkosti areálu je železniční stanice na trati Praha – Benešov – České Budějovice.

  V areálu je umístěno několik skladových hal o celkové skladové ploše cca 5000 m2 a administrativní budova s cca 350 m2 využitelné plochy. Obsazenost areálu je téměř 100%. Čistý výnos z nájemného (po odečtení nákladů na údržbu) dosahuje 8% pořizovací hodnoty investice.

  Vlastníkem druhé poloviny logistického areálu je První realitní otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, který je rovněž obhospodařován Conseq investiční společností, a.s.

   

  Investice dle Jana Vedrala, předsedy investičního výboru Conseq investiční společnosti, a.s., perfektně zapadá do strategie Conseq realitního fondu, která se zaměřuje na středně velké projekty s výnosem nad 7% a potenciálem dalšího zhodnocení, který Vedral spatřuje jednak v možnosti zvýšit kapacitu areálu výstavbou nových skladových hal či možnosti změnit účel užívání nemovitosti.

  Conseq realitní OPF dosud nashromáždil od podílníků zhruba 90 milionů Kč a od svého vzniku (1/02/08) je zhodnotil o 2% (3,4% p.a.) investicemi na peněžním trhu. Investice do Uhříněveského logistického areálu, která v současnosti tvoří více než 40% portfolia fondu, pomůže dle Vedrala k naplňování cíle fondu přinášet podílníkům zhodnocení ve výši 5-8% ročně. Investiční výbor Conseq investiční společnosti v současnosti vyhodnocuje další projekty, přičemž příští investice by mohla být dle Vedrala realizována již do konce tohoto roku. „Se zainvestováním prostředků Conseq realitního fondu jsme zatím příliš nespěchali,“ říká Vedral. „Spíše než o rychlost nám jde o nalezení projektů splňujících naše kritéria na velikost, riziko a výnos. Ještě v počátku roku bylo obtížné takovéto projekty nalézt. Tržní prostředí se ovšem od začátku roku mění. Zatímco ještě na konci loňského roku na českém trhu převládali kupující peroucí se o každý projekt, dnes je situace opačná, a vhodné projekty za rozumnou cenu se již začínají objevovat.“

  Společnost Conseq Investment Management, a.s., nabízí Conseq realitní fond od počátku roku 2008. Jedná se o  speciální fond nemovitostí určený k veřejné nabídce širokému spektru investorů zejména z řad fyzických osob, jehož podílové listy jsou nabízeny veřejnosti prostřednictvím nezávislých finančních poradců, s kterými Conseq IM spolupracuje (jejich seznam viz Naši obchodní zástupci).

   

  Základní údaje o Conseq realitním OPF:

  Investičním cílem fondu je dosahovat v dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení svěřených prostředků měřeného v českých korunách, zejména investováním do nemovitostí v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. Minimální výše investice je 100.000,- Kč, čistá hodnota aktiv fondu je stanovována 1x měsíčně, ve stejném intervalu je možné nakoupit či prodat podílové listy fondu. Při investici je aplikován vstupní poplatek dle aktuálního sazebníku. Více informací zde.

   

  Profil Conseq IS:

  Conseq investiční společnost, a.s., byla založena v červnu roku 2007 jako 100% dceřinná společnost Conseq IM. Společnost byla založena za účelem rozšíření produktové nabídky a zejména kvůli možnostem flexibilně zakládat fondy kvalifikovaných investorů na míru. Kromě Conseq realitního fondu společnost v současnosti obhospodařuje také čtyři fondy kvalifikovaných investorů.

   

  Profil skupiny Conseq:

  Kořeny společnosti Conseq Investment Management, a.s., sahají do roku 1994, kdy byla za účelem obchodování s cennými papíry založena společnost Conseq Finance. Dnes je společnost Conseq IM největším nezávislým investičním manažerem v ČR z pohledu obhospodařovaných aktiv, když jí více než 30.000 klientů svěřilo přes 13 mld Kč. Kromě podílových fondů Conseq, z nichž zejména dluhopisové fondy a fond peněžního trhu dosahují na investičním horizontu ve srovnání s konkurencí nadprůměrných výnosů, nabízí také podílové fondy dalších investičních společností, konkrétně Franklin Templeton, Parvest, Credit Suisse, Fortis a další. Z těchto fondů vytváří společnost další produkty vhodné ať už pro jednorázové, tak také pro pravidelné investování. Nově nabízí společnost také garantovaný produkt banky Societe Generale.