5. 9. 2019 - ENERN a Conseq zakládají ORBIT Capital SICAV. Jeho první podfond s názvem Conseq Venture Debt míří na velikost až 2,5 miliardy.

  Jako první v regionu nabídne úvěrové financování nejrozvinutějším startupům a investorům přináší unikátní příležitost.

  5. 9. 2019 - ENERN a Conseq zakládají ORBIT Capital SICAV. Jeho první podfond s názvem Conseq Venture Debt míří na velikost až 2,5 miliardy.

  V České republice vzniká pod taktovkou investiční skupiny ENERN a investiční společnosti Conseq unikátní fond kvalifikovaných investorů. Conseq Venture Debt, který je podfondem ORBIT Capital SICAV, umožní investorům participovat na dynamicky se rozvíjejícím segmentu mladých technologických firem. Nejúspěšnějším startupům (takzvaným scale-ups) v regionu střední a východní Evropy nabídne úvěrové financování v rozhodující etapě jejich vývoje, kdy se po rychlém růstu blíží k ziskovosti. Fond cílí na částku 1 až 2,5 miliardy korun a reaguje na růst technologických startupů v posledních osmi letech.

  Právě mladé firmy dospějí v určitém okamžiku do stavu, kdy jsou sice již úspěšné, ale potřebuji kapitál k další expanzi. Zakladatelé ani investoři již nehledají další akcionáře, protože nechtějí ředit své podíly, a zároveň banky ještě nejsou připraveny investovat do firem s často negativní EBITDA. Právě zde vzniká prostor pro Conseq Venture Debt, který mladým firmám poskytne dluhové financování a pomůže jim urazit pomyslnou poslední míli k provoznímu zisku.

  Z pohledu investora Conseq Venture Debt nabízí atraktivní příležitost těm investorům, kteří přímé investice do startupů, byť už ne v prvotní fázi jejich životního cyklu, hodnotí stále jako příliš rizikové. Conseq Venture Debt snižuje míru rizika tím, že poskytuje dluhové financování, které je zajištěné aktivy. Fondová struktura navíc umožňuje investorům diverzifikovat riziko mezi více společností. Vedle úrokového výnosu bude výkonnost Conseq Venture Debt profitovat také z růstu hodnoty financovaných firem a nabídne tak unikátní poměr mezi dosaženým výnosem a podstoupeným rizikem.

  „Startupová scéna v našem regionu dospívá a je zde již řada mladých firem, které se staly významnými hráči na trhu, rychle rostou, ale pro dosažení provozního zisku, takzvaného break even, potřebují jednu z posledních finančních injekcí. Tyto úspěšné startupy, v zahraničí nazývané scale-ups, zatím nedosáhnou na dluhové financování v bance a jejich jedinou možností byl doposud pouze venture kapitál. ORBIT Capital je v regionu prvním ‚venture debt‘ fondem,“ říká k motivaci založit ORBIT Capital a jeho podfond Conseq Venture Debt Radovan Nesrsta, který je zároveň zakládajícím partnerem investiční skupiny ENERN. Především na rozvinutějších trzích je dnes „venture debt“ standardní složkou kapitálové struktury úspěšných scale-up firem.

  ORBIT Capital vzniká jako joint venture, kde si partneři rozdělili podíl i role rovným dílem. Zakladatelé hodlají pro úspěch podfondu Conseq Venture Debt využít dlouholeté zkušenosti nasbírané v oblasti investic. Conseq je uznávaným nezávislým investičním manažerem s 25letou historií. Vedle správy institucionálních portfolií již 19 let obhospodařuje a administruje investiční fondy a poskytuje další služby drobným i institucionálním investorům. Conseq získal důvěru více než 500 tisíc klientů a v současné době obhospodařuje aktiva ve výši téměř 70 mld. korun. ENERN vedle toho disponuje desetiletou zkušeností ve venture kapitálovém investování a za tuto dobu se zařadil po bok nejvýznamnějších evropských fondů. Většinu investic má dnes ENERN v regionu CEE, i když svou působnost rozšiřuje také v dalších částech Evropy. V České republice ENERN pomohl úspěšně postavit a prodat portály Slevomat a DameJidlo. Dnes je v ČR ENERN významným investorem v projektech Rohlík Tomáše Čupra, Twisto Michala Šmídy, Roihunter Karla Tlusťáka nebo Footshop Petera Hajdučeka.

  Bezpečnější investice do startupů

  Conseq Venture Debt je novinkou také pro investory. „Věříme, že Conseq Venture Debt osloví také konzervativnější investory, kteří byli dříve k Investicím do mladých technologických firem zdrženliví. Přece jen bude venture debt poskytován výhradně těm firmám, které již za svoji několikaletou existenci prokázaly správně nastavený byznys model a přilákaly na svůj produkt, tým a vizi pěknou řádku investorů. Tato forma dluhového financování zároveň vykazuje nižší míru rizika v porovnání s investicemi do akcií těchto společností. Líbí se nám, že můžeme být u něčeho, co v regionu v podstatě neexistuje. Je to nový investiční nástroj, který přináší možnosti, jak bezpečněji investovat peníze do technologických scale-up firem, a zároveň nabízí investorům průběžné vyplácení výnosů s možností dodatečného závěrečného zhodnocení těchto výplat při očekávaném růstu hodnoty financovaných společností,“ doplňuje Lukáš Vácha, člen představenstva Conseq.

  Fond by měl první investice realizovat již v letošním roce. Vznik Conseq Venture Debt posvětila ČNB 2. září 2019. Fond bude založen na dobu 8-10 let, přičemž nabírat investory bude nejdéle první dva roky. Minimální investice činí 1 milion korun a jeho nákup je možné kombinovat s jakýmkoli jiným fondem kvalifikovaných investorů obhospodařovaným a administrovaným v rámci skupiny Conseq – pak je možná investice již od 100 tisíc korun.

  Zakladatelé předpokládají pravidelnou výplatu dividend ve výši okolo 5–6 % p.a., přičemž celkové zhodnocení za celou dobu života podfondu by se mělo pohybovat okolo 10 % p.a.

   


  Investiční výbor ORBIT Capital - Zleva: Radovan Nesrsta (zakládající partner investiční skupiny ENERN), Lukáš Vácha (člen představenstva a obchodní ředitel pro institucionální a privátní klientelu Conseq), Ondřej Matuška, člen představenstva a senior portfolio manažer Conseq)

   

   

  VÍCE INFORMACÍ O FONDU CONSEQ VENTURE DEBT