7. 11. 2007 - Napsali o nás

  Časopis FOND SHOP ve svém sedmnáctém čísle uveřejnil studii, která porovnává způsob konverze měn u obchodů s cizoměnovými fondy u vybraných společností. Pan Aleš Vocílka, odborný redaktor tohoto časopisu, položil zástupcům několika vybraných společností tři otázky týkající se používaných kurzů při konverzi měn. Výsledné hodnoty byly následně sestaveny do přiložené přehledné tabulky, kde jsou vidět jak použité měnové kurzy, tak čistý efekt obou konverzí (při nákupu a při zpětném odkupu).

  7. 11. 2007 - Napsali o nás

   


    "Většina v ČR registrovaných podílových fondů je denominována v cizích měnách. Pro českého „korunového“ investora to znamená, že při investování do nich musí počítat nejen s případným měnovým rizikem, ale i s určitými náklady na konverzi české koruny do měny fondu (při nákupu podílových listů – PL) a naopak (při zpětném odkupu). Mnohé investiční společnosti a banky se často honosí, že u těchto konverzí nabízejí investorům lepší měnové kurzy než v rámci standardní devizové směny. Skutečné podmínky se však u jednotlivých zprostředkovatelů mohou značně lišit. Navíc detaily často nebývají prozrazovány.
   FOND SHOP se proto vybraných zástupců u nás působících investičních společností a bank dotázal, jak u nich probíhají měnové konverze při obchodech s PL a s jakými přímými náklady musí investor u těchto operací případně počítat. Kompetentním zástupcům jsme položili následující otázky:
   1. Umožňuje vaše společnost/banka nákup PL cizoměnových fondů za korunovou částku, tzn. s automatickou konverzí z účtu investora zaplacené korunové částky do měny fondu? Pokud ano, za jaký kurz bude konverze provedena, podá-li klient příkaz k nákupu PL v den T a odešle-li současně korunovou platbu na účet fondu? Strhávají se za provedení měnové konverze z investované částky nějaké poplatky?
   2. Jak tento proces probíhá při zpětném odkupu PL klientem? Je mu za obdobných podmínek přepočtena výsledná hodnota investice do koruny a zaslána na jeho účet? Jsou za provedení měnové konverze strhávány nějaké poplatky?
   3. Liší se podmínky provádění měnových konverzí u různých měn (EUR, USD, ostatní měny) nebo i u různých podílových fondů denominovaných v jedné cizí měně?"

  Tolik citace z úvodu článku. Dále uvádíme odpověď, kterou jsme poskytli za naši společnost a která byla v článku v plném rozsahu zveřejňena, a dále také srovnávací tabulku, v níž je vidět, jaké podmínky nabízí naše společnost v porovnání s konkurenčními investičními společnosti působícími na českém trhu.

  ***

  Richard Siuda, Conseq Investment Management:
   1.+ 2. Zaplacení (a také výběry) v CZK při nákupu (prodeji) cizoměnových fondů klientům umožňujeme, probíhá tak naprosto drtivá většina všech obchodů. Kurz se stanovuje ke dni obchodu (deal date, tj. T+0), s konverzí není spojen žádný poplatek.
   3. Neexistuje rozdíl mezi jednotlivými měnami, naopak máme vysledovány různé kurzy u jednotlivých investičních společností. V našem případě se jedná o fondy Parvest, kde se rozdíl nákupního a prodejního kurzu pohybuje okolo 0,1% (tj. klient kupuje měnu o 0,05% dráž oproti středovému kurzu ČNB a prodává o 0,05% levněji), a o fondy Franklin Templeton, kde je tento rozdíl pravidelně okolo 1% (tj. opět nákupní kurz o 0,5% vyšší než střed ČNB, prodejní kurz o 0,5% nižší než střed ČNB).