8. 1. 2010 - Oznámení představenstva společnosti Conseq Finance, a.s.

    Conseq Finance, a.s., IČ: 61498246, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7567, (dále jen "společnost"), oznamuje, že dne 21. prosince 2009 rozhodla mimořádná valná hromada společnosti o přeměně podoby akcií společnosti ze zaknihovaných na listinné.

     

    8. 1. 2010 - Oznámení představenstva společnosti Conseq Finance, a.s.

    Přeměna podoby se týká všech 2 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč vedených dosud v zaknihované podobě ve Středisku cenných papírů. O rozhodnutí valné hromady o změně podoby akcií byl pořízen notářský zápis ukládaný do sbírky listin obchodního rejstříku. Výzva k převzetí listinných akcií bude publikována v souladu s § 113 odst. 11 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.