8. 12. 2017 - Active Invest Dynamický má pod správou již více než deset miliard korun

  Active Invest Dynamický přináší svým klientům od založení výnos přes 5 % ročně a objem jím spravovaných prostředků v listopadu překonal hranici deseti miliard korun. Na smíšený fond s vysokým akciovým zastoupením je tento objem v českých podmínkách unikátní.

  8. 12. 2017 - Active Invest Dynamický má pod správou již více než deset miliard korun

  Dynamický fond Active Invest Dynamický je jedním z největších českých retailových fondů a jeho historie sahá až do roku 2004. Je jedinečný svou diverzifikací portfolia, jednoduchostí i historicky dobrými výnosy.


  Spravované prostředky jsou investovány do cenných papírů, jako jsou akcie, dluhopisy, nástroje peněžního trhu atd., a to napříč všemi světovými regiony. Za vložené prostředky nabývají klienti tzv. podílové listy, které představují podíl na majetku fondu. Svěřené peníze jsou navíc účetně odděleny od majetku společnosti, která fond obhospodařuje, a není tedy třeba obavy z možné ztráty v případě úpadku společnosti.


  Akcie jsou stále nejzajímavějším investičním instrumentem, a proto jsou v portfoliu nadváženy. Když se ale podíváme na aktuální tržní situaci, zjistíme, že mnoho akciových indexů dosahuje svých historických maxim a mohli bychom se blížit situaci, kdy optimismus investorů přeteče a o slovo se přihlásí horší časy, třeba i v podobě výraznější korekce na trzích rizikových aktiv. Za stávající dobré ekonomické situace jsme stále pozitivní, jen už s určitou ostražitostí, a proto jejich zastoupení postupně snižujeme“ vysvětluje Tom Kadeřábek, portfolio manažer Conseq Investment Management a.s.


  Riziko je dále snižováno širokou diverzifikací, kterou fond nabízí v podobě investic do různých regionů. Fond také investuje do konzervativních instrumentů, které ovšem aktuálně, v období stále nízkých úrokových sazeb, nejsou bohužel tak atraktivní. Tento trend by se ale v blízké budoucnosti mohl pomalu měnit, tak jak už naznačila a učinila i ČNB, když zvedla úrokové sazby z historického minima.

   
  Active Invest Dynamický vykazuje dlouhodobě velice dobrých výsledků a svým klientům přináší od založení výnos přes 5 % ročně (historická výkonnost je počítána i za obdobné fondové portfolio Active Invest Dynamické portfolio, na které fond fondů navazuje). Je třeba přitom brát na vědomí, že v této výkonnosti je započtena i finanční krize z roku 2008, která zisky výrazně ovlivnila. „Z regionálního hlediska preferujeme rozvíjející se trhy, přičemž tato sázka se doposud jeví jako správná. Tyto trhy za tento rok přispěly do výkonnosti fondu největším dílem ze všech regionů a jejich přínos očekáváme i do budoucna,“ vysvětluje Tom Kadeřábek.


  Active Invest Dynamický je vhodný pro každého investora se středním až dlouhým investičním horizontem, který je ochoten akceptovat vyšší míru kolísání hodnoty své investice, přičemž s delší dobou programu výrazně roste potenciální výnos a významně klesá veškeré riziko. Velice vhodná je také forma pravidelných vkladů, díky které investor rozpouští riziko v čase.