8. 7. 2011 - Čína nakoupí maďarské dluhopisy

  Výsledkem budapešťského setkání čínského premiéra Wen Ťia-paa s jeho maďarským protějškem Viktorem Orbánem bylo prohlášení, že Čína je připravena odkoupit „určitou část“ maďarských vládních dluhopisů a zemi nabídla půjčku jedné miliardy eur (přes 24 miliard korun).

   

  8. 7. 2011 - Čína nakoupí maďarské dluhopisy

  Po rozsáhlých investicích v Africe, Austrálii, Latinské Americe či Spojených státech se tak pozornost úsporami oplývající Číny zaměřila také na region střední a východní Evropy. Čína je již přitom významným investorem do maďarských eurodluhopisů, denominovaných v EUR či USD. Její věřitelská pozice se vůči Maďarsku po realizaci zmíněného záměru ještě dále zvýší.
  Odhlédneme-li od geopolitického rozměru zveřejněné informace, čínský záměr koupit balík maďarských vládních dluhopisů může mít mírně pozitivní dopad do cen těchto instrumentů na sekundárním trhu. Těžko lze však odhadovaný dopad více kvantifikovat, neboť zveřejněné informace jsou pouze velmi kusé, chybí alespoň rámcová specifikace objemu nákupu a také, zda se bude jednat opět o eurodluhopisy v hlavních světových měnách či případně též lokální státní dluhopisy v HUF. Přímý prodej emise či emisí Číně sníží zbývající objem prostředků, pro které si maďarská vláda bude muset dojít na finanční trhy, což za jinak nezměněných okolností povede k poklesu požadované rizikové přirážky a růstu ceny maďarských dluhopisů. Obecně však jde o technický faktor krátkodobého charakteru, mnohem důležitější pro další vývoj cen maďarských vládních obligací bude směřování tamní fiskální a monetární politiky a makroekonomický vývoj v čele s inflačním trendem a vývojem struktury platební bilance. Domníváme se, že jejich vývoj v dalších měsících, zejména pokračování fiskální restrikce a velmi příznivý vývoj běžného účtu platební bilance, zakládá důvod k optimismu. Maďarské dluhopisy, jež v současnosti nabízí výnosy do doby splatnosti v rozmezí zhruba 6 – 7 %, tak dle našeho názoru představují v současnosti jednu ze zajímavých investičních příležitostí v rámci obligačních trhů regionu střední a východní Evropy.

  Ondřej Matuška
  Portfoliomanažer