9. 12. 2008 - Fondy Templeton Japan Fund a Franklin Templeton Japan Fund se slučují

  Společnost Franklin Templeton Investment Funds se rozhodla k 21. listopadu 2008 sloučit fondy Templeton Japan Fund LU0078278065 (pohlcovaný fond) s fondem Franklin Templeton Japan Fund LU0231790832 (pohlcující fond).

  9. 12. 2008 - Fondy Templeton Japan Fund a Franklin Templeton Japan Fund se slučují

  Investiční strategie fúzovaných fondů se liší v typu cenných papírů zahrnovaných do portfolia fondu.Templeton Japan Fund investoval především do majetkových cenných papírů emitentů v Japonsku nebo emitentů, majících své hlavní obchodní aktivity v Japonsku. Fond mohl rovněž investovat do majetkových cenných papírů emitentů majících aktiva, výnosy nebo zisky v Japonsku, do majetkových i jiných cenných papírů, včetně cenných papírů emitovaných japonskou vládou a v menším rozsahu do opčních listů emitentů na japonském trhu cenných papírů.
  Franklin Templeton Japan Fund investuje především do majetkových cenných papírů společností, založených podle japonských právních předpisů nebo společností, které vyvíjejí hlavní činnost v Japonsku, ale může rovněž vyhledávat investiční příležitosti u jiných typů cenných papírů, jako jsou např. prioritní akcie, cenné papíry vyměnitelné za kmenové akcie a dluhopisy, vydávané společnostmi nebo státy s nominální hodnotou vyjádřenou v japonských jenech i v jiných měnách.

   

  V důsledku této fůze došlo k výměně dosud držených podílových listů v poměru 1,324675:1. Poslední obchodní den zanikajícího fondu Templeton Japan Fund byla jeho cena stanovena na 3,85 USD. Počáteční cena fondu Franklin Templeton Japan Fund pro tuto výměnu je 5,10 USD.