9. 8. 2018 - Výkonnost čínské ekonomiky je stále silná

  Mezinárodní měnový fond na konci července zveřejnil obsáhlou zprávu o stavu čínské ekonomiky. Klíčové tvrzení reportu zní následovně: Výkonnost čínské ekonomiky je stále velice silná.

  9. 8. 2018 - Výkonnost čínské ekonomiky je stále silná

  Zatímco v loňském roce 2017 dosáhl růst čínského HDP impresivní hodnoty 6,9 % díky cyklickému oživení v mezinárodním obchodě, v letošním roce by měl růst zpomalit na 6,6 % kvůli zpožděnému efektu z titulu regulatorního utahování finančních podmínek a mírnější zahraniční poptávky.

  Když Mezinárodní měnový fond zkoumal výhled čínské ekonomiky na následující období, v reportu zmínil několik klíčových bodů:

  Zaprvé silný růst čínského HDP pokračuje. Čína se nyní podílí na růstu globální ekonomiky bezprecedentním podílem – jednou třetinou, s tím, že již více než 800 milionů Číňanů uniklo z pasti chudoby a v zemi tak pomalu ale jistě začíná velmi významně sílit střední třída.

  Zadruhé se čínské vedení již nějakou dobu zaměřuje na ekonomický růst „vysoké kvality“. Po dekádách extenzivního růstu „vysoké rychlosti“ se již poměrně dlouho čínské vedení zaměřuje na přesměrování hlavních faktorů růstu, od investic a exportu do spotřeby domácností a služeb. Mezinárodní měnový fond se domnívá, že i přes graduální strukturální pokles růstu čínského HDP by se Čína do roku 2030 mohla stát největší světovou ekonomikou.

  Zatřetí tempo růstu nových úvěrů v čínské ekonomice již nějakou dobu zpomaluje, nicméně stále zůstává příliš rychlé. Celkový dluh nefinančního korporátního sektoru v loňském roce 2017 stále rostl rychleji než nominální HDP. Zatímco se poměr korporátního dluhu k HDP víceméně stabilizoval, vládní dluh a především zadluženost domácností silně roste, tento trend je v případě domácností hnán strmým růstem hypotečních a spotřebitelských úvěrů.

  Začtvrté je Čína digitálním lídrem. Digitalizace bude pokračovat v přetváření čínské ekonomiky díky vyšší efektivitě a bude zmírňovat (avšak nezvrátí), strukturální trend klesajícího růstu HDP s tím, jak čínská ekonomika postupně dospívá k západním standardům. V Číně je v současné době přibližně 700 milionů uživatelů Internetu a enormní podpora vlády v posledních letech učinila z Číny v poslední době globálních lídra v nových odvětvích jako e-commerce a fintech.

  Dá se říci, že Čína je v současnosti nejvýznamnější světovou ekonomikou, pokud přihlédneme k již zmíněnému faktu, že k růstu světové ekonomicky přispívá celou jednou třetinou. Pokud by čínská ekonomika dostala chřipku, zbytek světové ekonomiky by dostal minimálně zápal plic, Česko nevyjímaje. Doufejme, že se čínskému vedení podaří strukturální ekonomické změny v rámci strukturálního trendu klesajícího růstu HDP zdárně ukočírovat.

   

  Michal Stupavský

  investiční stratég Conseq Investment Management a.s.