Active Invest Dynamický – pravda o párku v rohlíku

  Před necelým týdnem vyšel na webu finsider.cz článek s chytlavým titulem „Active Invest Dynamický – párek v rohlíku za cenu foie gras“. Za smysl pro humor by autor mohl dostat jedničku, s odbornou argumentací už je to trochu horší. V článku zazněla řada argumentů, z nichž autor vyvodil závěr, že produkt Active Invest je zcela k ničemu a sjednávají ho jen poradci, kteří se honí za nejvyššími provizemi a ještě se snaží si tuto cestu co nejvíce zjednodušit. Bohužel, řada argumentů je zcela mylných.

  Pojďme se nejprve podívat na téma, které nás v posledních letech opravdu trápí, a tím je výkonnost. V článku je uveden graf srovnávající výkonnost Active Invest Dynamického s iShares MSCI World. Kupodivu je srovnávána výkonnost našeho fondu měřená v CZK proti výkonnosti „globální“ iShare měřené v USD. Možná jen začátečnická chyba, možná autor sází na plné zajištění (i když v takovém případě by asi bylo vhodné se podívat, kolik by takové zajištění v různých dobách stálo, navíc proč zajišťovat víceměnové portfolio zrovna jen proti dolaru?). Při přepočtení do CZK je pro nás výsledný obrázek ještě méně lichotivý:Další obrázek nám ukáže, proč tomu tak je. Zaprvé, globální index MSCI World, na které je navázáno použité ETF, je index zahrnující pouze vyspělé trhy, neobsahuje vůbec složku trhů rozvíjejících se. To znamená jednak to, že zaměření tohoto indexu není na rozdíl od Active Invest Dynamického ani náhodou globální, za druhé to znamená, že tento index byl v podstatě po celou sledovanou dobu výrazně tažen především americkými akciemi. Porovnáme-li si výkonnost Active Invest Dynamického s ETF na evropské akcie, akcie rozvíjejících se trhů nebo třeba s akciemi středoevropského regionu (v grafu níže znázorněné pomocí fondu Conseq Akcie Nové Evropy), potom vidíme, že proti těmto trhům Active Invest Dynamický zaostal za 6 let jen marginálně (o 5,5% vůči emerging markets, o 9,5% vůči Evropě), přičemž platí, že Active Invest Dynamický není na rozdíl od těchto ETF plně akciovým fondem (což je znát na nižší volatilitě).Teprve v případě, že si jednotlivé trhy poskládáme do jednoho indexu váhami, které obecně odpovídají skutečnému zaměření fondu (které je dlouhodobě stabilní a transparentní), můžeme provést relevantní srovnání. Conseq pro Active Invest Dynamický fond používá benchmark, jehož hlavními složkami jsou již zmíněný index světových akcií rozvinutých trhů MSCI World s vahou 55,3 %, index akcií rozvíjejících se trhů MSCI Emerging Markets s vahou 19,3 % a index středo– a východoevropských akcií CECE Composite EUR s vahou 10,4 %. Srovnání výkonnosti fondu s jeho srovnávacím benchmarkem nabízí následující graf:Jak je vidět, Active Invest Dynamický držel krok se svým benchmarkem až do jara roku 2018. Nůžky se rozevřely až v posledním zhruba roce a půl, kdy se začalo projevovat nadvážení rozvíjejících se trhů (jimž se nedařilo) a podvážení USA (jimž se dařilo mimořádně).
  Active Invest Dynamický tak netrpí tím, že by to byl „produkt bez jakékoliv investiční myšlenky“. Je to spíše naopak, nejdeme slepě se stádem a dlouhodobě podvažujeme (a čím dál více) americké akcie, které nám přijdou drahé. Bohužel, trh jde v tomto prozatím proti nám a my tak oproti benchmarkům i konkurenčním fondům ztrácíme. Takovým obdobím jsme si prošli již několikrát a stejně jako jindy nehodláme podlehnout a přidat se ke stádu jen proto, že jde proti nám. Samozřejmě je na každém klientovi a poradci, zda je pro něj tento přístup vhodný.

  A nyní již k dalším argumentům, u nichž se autor mýlí.


  Nákladovost

  Podle autora je Active Invest „s ukazatelem TER na úrovni 2,72 % nejdražším velkým fondem tohoto typu na našem trhu“.  Myslím, že takto silné prohlášení by bylo vhodné mít podložené dobrým průzkumem, mně přitom trvalo jen pár vteřin najít např. Amundi CR – All Stars Selection, který s objemem aktiv ve výši 1,8 mld. Kč určitě můžeme také považovat za velký, a který měl za rok 2018 celkovou nákladovost 2,95 %, nebo Generali Fond balancovaný dynamický s hodnotou 2,82 % (byť ten je uznávám výrazně menší).
  Dále je potřeba vidět, že za podvýkonností Active Invest Dynamického fondu stojí především aktuální složení portfolia popsané v první části, rozdíl v nákladovosti tvoří jen malou část této podvýkonnosti. Fond fondů NN Patrimonial Aggresive CZK, který měl v poslední době skvělou výkonnost, má nákladovost 2,37 %, fondů fondů C-Quadrat Active ETF Selection zaměřený na autorovy zřejmě oblíbené ETF  má nákladovost 2,52%.
  Úplný krok vedle je potom tvrzení, že si Conseq v rámci obhospodařovaných programů účtuje navíc 0,75 % p.a. za správu daného programu (a ještě toto mylné tvrzení autor okořenil bulvárním přirovnáním k E&S). Zde se projevuje buď elementární neznalost faktů, nebo snaha je zamlčovat, jinak by autor také musel uvést, že u služby obhospodařování portfolia není ze zákona možné přijímat pobídky, a proto Conseq vrací 50 % z manažerského poplatku zpět klientům. A to je z 1,5 % kolik? Správně, oněch 0,75 %. K žádnému navyšování nad rámec TER fondu tak nedochází.
  Jistě, fondy fondů nejsou levnou alternativou. Je to cena za to, že umožňují diverzifikované (a v českých podmínkách navíc daňově příznivé) řešení především pro pravidelné investice, u kterých ani při částkách několik tisíc korun není zrovna prostor pro velkou tvorbu individuálního portfolia.


  Atraktivní provizní politika

  V úvodu i závěru článku se autor odvolává na silnou distribuci, která je vedle jednoduchosti produktu údajně dána i atraktivní provizní politikou. To je ale naprostý nesmysl, neboť Conseq nikdy nepatřil mezi společnosti, které by o pozici na trhu bojovaly tlačením provizí vzhůru. Právě naopak, dlouhodobě odoláváme tlaku různých platforem, které se snaží získat podíl na trhu výrazně vyššími provizemi, samozřejmě na úkor služeb nebo dlouhodobé udržitelnosti takového businessu (nakonec některé z nich své služby už dříve přestaly nabízet, poté po několika letech znovu začaly atd.). Zároveň úroveň manažerského poplatku ve výši 1,5 %, z níž se udržovací provize vypočítává, je naprosto standardní sazbou mezi akciovými fondy. Na úrovni vstupních poplatků také na trhu velké rozdíly nejsou, jejich výše je v podstatě na distributorech, takže naše provizní politika ve srovnání s konkurencí určitě není tím, čím bychom si trh získali.


  Jednoduchost

  Ano, komplexní řešení, jednoduchá administrace, to vždy byly atributy, na kterých jsme se snažili stavět. Jednou z inovací, která staví na jednoduchosti, jsou programy životního cyklu. A právě pravidelné investice do programů životního cyklu tvoří velkou část objemu Active Invest Dynamického fondu. Samozřejmě, i o pravidelnou realokaci by se poradce mohl starat sám, ale má to být opravdu náplní jeho práce? Life-cycle produkty přece nejsou žádným českým specifikem, je to ve světě naprosto běžný nástroj pro dlouhodobé pravidelné investice.
  V českých podmínkách má jednoduchost ještě jeden aspekt, a to daňový. Zatímco při investici do fondu fondů mohou uvnitř portfolia probíhat změny, klient drží stále jeden fond a může tak snadno dosáhnout na časový test 3 let, po jehož vypršení neplatí daň z dosaženého zisku. Pokud si tedy poradce myslí, že dokáže portfolio sestavit a řídit lépe než my (na což má samozřejmě plné právo), musí vzít do úvahy také daňový aspekt a dobře ho klientům vykomunikovat.


  Usnadňujeme si práci tím, že nevybíráme jednotlivé tituly

  Vlastně si ani nemyslím, že toto autor mohl myslet vážně. Opravdu by považoval za efektivní, aby naši portfolio manažeři z Prahy obchodovali akcie v Číně, Brazílii nebo Austrálii? Není lepší, aby to dělali portfolio manažeři globálních společností, které mají pro tyto regiony specializované týmy?
  Velmi zajímavý je v tomto kontextu návrh, abychom využívali „nástrojů typu ETF, které jsou značně levnější...a fond by se stal lusknutím prstu daleko více konkurenceschopný.“ Autor nám tak na jednu stranu vyčítá, že nevybíráme konkrétní akcie, na druhou stranu říká, že máme kupovat ETF, které se zrovna tak žádným výběrem akcií nezabývají (na rozdíl od fondů, které do portfolií zařazujeme my). Samozřejmě, výběrem ETF namísto aktivních fondů by se dalo ušetřit cca 0,6 – 0,7 % p.a. na nákladovosti, ale to by naši podvýkonnost vůči některým konkurentům v posledních letech ani zdaleka nezachránilo. A zároveň máme řadu argumentů, proč ETF nevyužívat, ale téma souboje mezi aktivní a pasivní správou by vydalo na samostatný článek.
  Vrcholem pak je, že náš fond označuje za „produkt bez jakékoliv investiční myšlenky“, přičemž nám doporučuje kupovat ETF, které slepě nakupují akcie za naprosto mimořádné valuace jen podle jejich váhy v indexu (pro zájemce např. komentář mého kolegy Michala Stupavského: https://www.conseq.cz/about-company/news/17-9-2019-americke-megacapy-totalni-valuacni-ulet).
  Ano, toto je jedna z našich myšlenek – nekupovat bezmyšlenkovitě totální valuační úlety. Naopak věříme, že akcie rozvíjejících se trhů mohou těžit ze sílícího spotřebitele a konvergujících ekonomik. Evropské akcie také může podpořit slabé euro a růst ziskových marží, který se dá koncem roku očekávat.


  Richard Siuda
  Ředitel externího prodeje