Conseq Realitní rozšiřuje portfolio nemovitostí

  V dubnu 2016 realizoval fond Conseq Realitní OPF akvizici společnosti Rutland Pardubice a. s., která vlastní nebytové jednotky v nemovitosti Pyramida v Pardubicích. Nemovitost se nachází v samotném centru Pardubic, na rohu třídy Míru a ulice Pernerova, poblíž obchodních center Atrium a Grand.

  Conseq Realitní rozšiřuje portfolio nemovitostí

  Objekt je multifunkční budovou s obchodními plochami, kancelářemi i byty. Okolní zástavba zahrnuje kombinaci komerčních ploch a bytů. Lokalitu definuje velmi dobrá občanská vybavenost a dopravní obslužnost. Nebytové prostory v majetku fondu se nacházejí v prvním a druhém nadzemním podlaží, nájemci jsou společnosti C & A Moda, UniCredit Bank a Kosme s. r. o. a celková pronajímatelná plocha činí 3 554 m2. Obsazenost prostor v majetku fondu je 100 % a průměrná zbývající doba nájmu současných nájemců činí čtyři a půl roku, přičemž UniCredit Bank, která ji má nejkratší, pravděpodobně využije opci na prodloužení o další tři roky.

  Pořizovací cena, kterou musel Conseq Realitní vynaložit, dosáhla částky 73 500 000 Kč. Veškeré prostředky byly získány z volné hotovosti a likvidních cenných papírů, které měl fond v držení. Podíl nemovitosti na celkovém portfoliu dosahuje 13 % (k 30. 6. 2016). Očekávaný roční výnos 7,2 % by se měl pozitivně odrazit na výkonnosti fondu, která je nyní stále silně ovlivněna velkým množstvím finančních aktiv, tvořících skoro třetinu hodnoty majetku fondu. Investiční společnost aktuálně dokončuje akvizice dvou nových projektů, zainvestování těchto likvidních prostředků je tak plánováno na třetí čtvrtletí roku 2016.

  V případě úspěšného dokončení dalších dvou nákupů nemovitostí bude veškerá volná hotovost v rámci fondu Conseq Realitní spotřebována, což by se mělo pozitivně zobrazit v jeho výkonnosti. V současné době mohou být výnosy z nájmů náhradou pro část prostředků těch klientů, kteří postrádají dostatečné výnosy u dluhopisů či úroky na spořících a termínovaných vkladech. Protože ne každý má možnost a čas pořídit si vlastní nemovitost za účelem pronájmu, nabízí nemovitostní fond pohodlnou cestu k takové investici.

  David Kufa,
  privátní a institucionální klientela Conseq Investment Management