Informace k vývoji Conseq Invest Konzervativního fondu

    Panující nedůvěra ve finanční instituce vyústila v posledních týdnech v narušení fungování peněžního trhu a trhu korporátních dluhopisů. Dovolujeme si Vás proto informovat o skutečnostech, které v souvislosti s eskalující kreditní krizí na finančních trzích v posledních dnech negativně ovlivnily hodnotu portfolia Konzervativního dluhopisového fondu Conseq Invest PLC, a tím i cenu podílových listů vydaných tímto fondem.

    Informace k vývoji Conseq Invest Konzervativního fondu V přiložené zprávě naleznete nejen vysvětlení cenového pohybu Conseq Invest Konzervativního fondu, ale také rozpis složení portfolia podle typu emitenta dluhopisů, které fond v portfoliu drží, a také detailní přehled všech emitentů korporátních dluhopisů v portfoliu fondu.