ING Český akciový fond - změna srovnávacího indexu

  Vážení investoři,

   

  k 1. červnu 2014 došlo ke změně složení srovnávacího indexu (tzv. benchmarku) u ING Českého akciového fondu tak, aby lépe reflektoval měnící se situaci jednotlivých kapitálových trhů v našem regionu střední a východní Evropy (CEE).

  ING Český akciový fond - změna srovnávacího indexu

  Nově byl do benchmarku zaveden rumunský akciový index BET a to s 10% váhou. Důvodem je dynamický rozmach tohoto trhu v posledních dvou letech, který s sebou přinesl řadu nových emisí díky silnému privatizačnímu programu tamní vlády. Situaci lze přirovnat k devadesátým letům v České republice, Maďarsku nebo Polsku. Jsme přesvědčeni, že Rumunský trh přiláká zahraniční institucionální investory a to přispěje k jeho dlouhodobému růstu.

   

  Na druhé straně, v posledních letech neatraktivní podmínky pro korporátní sektor v Maďarsku, omezily naše možnosti investovat do akciových společností s absencí nových titulů, což vedlo k snížení váhy maďarského akciového indexu BUX na 10%. 

   

  Hlavní zaměření ING Českého akciového fondu ale zůstává beze změn - minimálně 52 % aktiv je investováno na pražské burze (PX). Ta nabízí v současnosti ideální mix stabilních dividendových titulů s dalším potenciálním růstem v rámci konvergence České republiky k západním rozvinutým ekonomikám.

   

  Nové složení srovnávacího indexu: 52% pražský (PX) PI, 28% varšavský (WIG30) TR, 10% budapešťský (BUX) TR a 10% rumunský (BET) PI.