Investice do alternativních investic nově už od 1 mil. CZK

  Alternativní investice mohou být dobrým doplňkem portfolia většiny investorů. Jedná se o „hmatatelná“ aktiva jako jsou nemovitosti, zemědělská půda nebo třeba projekty na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

  Investice do alternativních investic nově už od 1 mil. CZK

  Jejich výhodou je, že jsou méně závislé na dění na finančních trzích. To znamená, že se jejich výnos pohybuje nezávisle, někdy i přímo opačně než klasické akciové či dluhopisové nástroje. Portfolio, které je obsahuje, by proto mělo být odolnější vůči více směrům vývoje světové ekonomiky a jeho výsledky v dlouhém období stabilnější. Alternativní investice mají samozřejmě i svá specifická rizika, a proto by jejich podíl na celkovém portfoliu neměl přesáhnout 10 až 20 %.

  Pro opravdu velké investory má smysl pořizovat si taková aktiva přímo. Pro většinu ostatních je dostupnější variantou jejich nákup prostřednictvím investičních fondů, nejčastěji fondů kvalifikovaných investorů (dále jen FKI). Do těch je od letošního června, kdy vstoupila v platnost novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech, možné investovat již od 1 mil. CZK. Do té doby přitom platil limit více než třikrát vyšší – 125 tis. eur. Pro investory se jedná o dobrou zprávu. Původní limit byl vzhledem k disponibilním příjmům českých domácností poměrně vysoký a na tento typ investic dosáhlo jen velmi malé procento lidí.

  Jeden milion korun si již může dovolit investovat větší množství investorů, zejména v situaci, kdy na trhu existují produkty, které slučují více typů alternativních investic do jednoho fondu. Miliónový limit lze potom sčítat – není nutné investovat tuto částku do každého fondu zvlášť. Kromě minimální investice stanoví investorovi zákon také povinnost prohlásit, že si je vědom rizik spojených s investováním do daného FKI, a další náležitosti, což probíhá nejčastěji vyplněním zvláštního investičního dotazníku.

  David Kufa,
  privátní a institucionální klientela Conseq Investment Management