Conseq

Aktuality

 

 

23. 4. 2015 - Oznámení o sloučení účastnických fondů

Conseq_new_logo_small.jpg

Conseq penzijní společnost, a.s., oznamuje, že ke dni 1.5.2015 dojde ke sloučení účastnického fondu Povinný konzervativní účastnický fond Conseq důchodové penzijní společnosti, a. s., který sloučením zanikne, s přejímajícím účastnickým fondem Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a. s.

 

Majetek obsažený v zanikajícím účastnickém fondu se uvedeným dnem stává součástí majetku přejímajícího účastnického fondu a účastníci zanikajícího účastnického fondu se stávají účastníky přejímajícího účastnického fondu.

Povolení ke sloučení účastnických fondů udělila Česká národní banka rozhodnutím ze dne 20.4.2015, č.j. 2015/038556/CNB/570, které nabylo právní moci dne 23.4.2015. Rozhodnutí České národní banky a statut přejímajícího účastnického fondu jsou uveřejněny na odkazech níže.