Conseq

Aktuality

 

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Conseq Invest plc

Conseq_new_logo_small.jpg
Představenstvo společnosti  Conseq Invest plc  (otevřeného investičního fondu s proměnným základním kapitálem, zapsané v obchodním rejstříku Irské republiky jako akciová společnost pod registračním číslem 329465, se sídlem 5 Georges Dock, IFSC, Dublin 1, Irská republika) svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 30. 12. 2016 v 11 hod. v sídle společnosti.


Program jednání:
1) zplnomocnění představenstva společnosti ke schválení odměny auditora pro následující fiskální rok;

Rádi bychom Vás informovali, že společnost změnila hospodářský rok. Nově končí hospodářský rok k 30. září. Z toho schválí představenstvo výroční zprávu společnosti za období 30. června 2015 – 30. září 2016 v průběhu ledna 2017. Po schválení výroční zprávy společnosti představenstvem dojde ke svolání další valné hromady, které bude ke schválení předložena výroční zpráva za výše uvedené období.

Představenstvo Conseq Invest plc


Conseq © 2006 - 2018