Conseq

Aktuality

 

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Conseq Invest plc

Conseq_new_logo_small.jpg
Představenstvo společnosti  Conseq Invest plc  (otevřeného investičního fondu s proměnným základním kapitálem, zapsané v obchodním rejstříku Irské republiky jako akciová společnost pod registračním číslem 329465, se sídlem 5 Georges Dock, IFSC, Dublin 1, Irská republika) svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 30. 12. 2016 v 11 hod. v sídle společnosti.


Program jednání:
1) zplnomocnění představenstva společnosti ke schválení odměny auditora pro následující fiskální rok;

Rádi bychom Vás informovali, že společnost změnila hospodářský rok. Nově končí hospodářský rok k 30. září. Z toho schválí představenstvo výroční zprávu společnosti za období 30. června 2015 – 30. září 2016 v průběhu ledna 2017. Po schválení výroční zprávy společnosti představenstvem dojde ke svolání další valné hromady, které bude ke schválení předložena výroční zpráva za výše uvedené období.

Představenstvo Conseq Invest plc