Conseq

Aktuality

 

 

22. 5. 2018 - Oznámení o zahájení výplaty úrokových výnosů z dluhopisů HELP FIN. 7,10/21, ISIN CZ0003516726

Conseq_2017_online_small_2.jpg

Společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, jako Administrátor emise dluhopisů s názvem HELP FIN. 7,10/21, ISIN CZ0003516726 („Dluhopisy“), oznamuje, že provede v souladu s Emisními podmínkami výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů takto:


Zahájení výplaty 30.6.2018
Rozhodný den pro výplatu 31.5.2018
Datum ex-jistina 1.6.2018

Oprávněnými osobami, které mají právo na splacení Jmenovité hodnoty Dluhopisů, jsou osoby, které budou Vlastníky dluhopisů ke konci Rozhodného dne pro splacení. Splacení Jmenovité hodnoty Dluhopisů se uskuteční výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet, který Oprávněná osoba určí nebo určila ve Smlouvě o obstarání nebo v písemné instrukci, kterou doručí spolu s případnými přílohami podle článku 8.4 Emisních podmínek Administrátorovi na adresu Určené provozovny nejpozději pět Pracovních dnů před Datem konečné splatnosti. Adresa Určené provozovny je:

Conseq Investment Management, a.s.
Burzovní palác
k rukám Milady Černé, odd. Portfolio administration
Rybná 682/14
110 05 Praha 1

V případě dotazů kontaktujte Administrátora prostřednictvím e-mailové adresy: csqpa@conseq.cz.