Conseq

Aktuality

 

 

30. 4. 2019 - Oznámení o zahájení výplaty úrokových výnosů z dluhopisů TWISTOb7.65/23 CZ0003519084

Conseq_2019_CMYK-01_small.jpg

Společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, jako Administrátor emise dluhopisů s názvem TWISTOb7.65/23 CZ0003519084 („Dluhopisy“), oznamuje, že provede v souladu s Emisními podmínkami výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů takto:

 

Datum výplaty 18.5.2019
Rozhodný den pro výplatu 3.5.2019
Datum ex-jistina 4.5.2019

Oprávněnými osobami, které mají právo na výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů, jsou osoby, které budou Vlastníky dluhopisů ke konci Rozhodného dne pro výplatu. Výplata úrokového výnosu z Dluhopisů se uskuteční výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet, který Oprávněná osoba určí nebo určila ve Smlouvě o obstarání nebo v písemné instrukci, kterou doručí spolu s případnými přílohami podle článku 8.5 Emisních podmínek Administrátorovi na adresu Určené provozovny nejpozději pět Pracovních dnů před Datem výplaty. Adresa Určené provozovny je:

Conseq Investment Management, a.s.
Burzovní palác
k rukám Milady Černé, odd. Portfolio administration
Rybná 682/14
110 05 Praha 1

V případě dotazů kontaktujte Administrátora prostřednictvím e-mailové adresy: csqpa@conseq.cz.