Conseq

Conseq Investment Management, a.s.

Výbor pro audit

Funkce výboru pro audit společnosti Conseq Investment Management, a.s. podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, plní dozorčí rada společnosti.


Členy dozorčí rady společnosti jsou:


Ing. Aurelian Teppervien
Ing. Martina Čermáková
Andrea Krumlová Teppervienová