DENNÍ GLOSA - Globální akciová valuace mírně poklesla, přesto je na vyšší úrovni než v roce 2000

    • Denní glosa

Valuační proměnná Z-Score je definována jako aktuální hodnota zvoleného valuačního indikátoru mínus průměr a tento rozdíl je poté vydělen směrodatnou odchylkou. Moje globální akciová valuace Z-Score je přitom definována jako průměrné Z-Score za čtyři základní valuační indikátory – P/E, P/B, P/S a EV/EBITDA.

DENNÍ GLOSA - Globální akciová valuace mírně poklesla, přesto je na vyšší úrovni než v roce 2000

V průběhu prvního čtvrtletí dosáhlo valuační Z-Score nového historického rekordu na úrovni 2,6. To znamenalo, že se v průměru globální akciové valuace nacházely 2,6 směrodatné odchylky nad dlouhodobým historickým průměrem od roku 1995. Zároveň se jednalo o nové historické maximum, které překonalo také předchozí rekord z roku 2000.

Vzhledem k velice úspěšné výsledkové sezóně za první čtvrtletí došlo k podstatnému růstu korporátních fundamentů jako tržby a zisky. Díky tomu jmenovatele valuačních ukazatelů vzrostly, čímž zároveň došlo k poklesu valuačních indikátorů (akciové indexy v posledních týdnech vesměs nerostou ani neklesají, ale pohybují se spíše do strany). Ve výsledku pokleslo také moje globální valuační Z-Score na hodnotu 2,3. Stále se nicméně jedná o enormně vysokou hodnotu, neboť předchozí rekord z roku 2000 činil 2,1 a před začátku globální finanční krize v roce 2007 se Z-Score pohybovalo pouze kolem hodnoty 0,5.

Domnívám se proto, že aktuální hodnota Z-Score 2,3 stále indikuje výraznou předraženost globálních akciových trhů. Zejména z tohoto důvodu máme v rámci našich investičních portfolií globální akciovou složku vůči benchmarkům neboli srovnávacím indexům podváženou, aktuálně na úrovni -50 % mezi neutrální a minimální alokací.

Více než kdy dříve je proto v dnešní době potřeba aplikovat aktivní investiční přístup. To znamená preferovat atraktivně oceněné regiony a naopak se vyhýbat předraženým regionům. V rámci naší globální akciové alokace momentálně silně preferujeme střední Evropu a rozvíjející se Asii, a naopak silně podvažujeme akcie v USA, které momentálně považujeme za extrémně předražené (index S&P 500 – P/S 3,1 a EV/EBITDA 18,2).

 
 
Michal Stupavský
Investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornění k publikovaným článkům ›