Historie skupiny Conseq

Conseq Investment Management je již několik let pevnou součástí českého kapitálového trhu a v posledních letech úspěšně proniká i na polský a slovenský trh.

Kořeny skupiny Conseq sahají do roku 1994 a v době 25. výročí svého založení (v polovině roku 2019) měla skupina Conseq přes 120 zaměstnanců a starala se o aktiva v objemu 70 mld. Kč pro cca 500.000 klientů.

1994

Kořeny skupiny Conseq sahají do roku 1994, kdy byla se základním jměním pouhých 300 000 Kč založena společnost Conseq Finance za účelem obchodování s cennými papíry.

1996

Ta se bezprostředně po svém založení zařadila mezi přední obchodníky s cennými papíry na českém trhu a v roce 1996 vstoupila na Burzu cenných papírů Praha, kde se stala členem prestižní skupiny přímých účastníků aukcí státních dluhopisů.

1997

Z pohledu obratu obchodů s cennými papíry se Conseq Finance v roce 1997 stala největším nebankovním obchodníkem s cennými papíry v České republice a tuto pozici si udržela až do konce roku 2002, kdy utlumila svou brokerskou činnost.

2000

V následujících letech společnost postupně rozšiřovala spektrum svých činností o oblast firemních financí či obhospodařování individuálních portfolií. V roce 2000 doplnila svou nabídku i o management a distribuci podílových fondů, když založila investiční společnost Conseq Invest PLC se sídlem v Irsku.

Růst významu služeb investičního managementu vedl v roce 2000 k rozhodnutí založit dceřinou společnost Conseq Investment Management, která postupně přebrala od Conseq Finance její aktivity v oblasti obhospodařování individuálních portfolií. O tři roky později převzala i management fondů Conseq Invest PLC a rozšířila své aktivity o distribuci podílových fondů včetně fondů svých obchodních partnerů.

2007

Stále rostoucí poptávka po vlastních fondech vedla v roce 2007 ke vzniku další dceřiné společnosti – Conseq investiční společnosti. Ta následně rozšířila nabídku skupiny Conseq o fondy kvalifikovaných investorů a první nemovitostní fond, Conseq realitní.

2011

Potřeba oddělit jednotlivé činnosti Conseq investiční společnosti vedla v roce 2011 k jejímu rozdělení na Conseq Funds investiční společnost, zaměřenou na retailové produkty, a QI investiční společnost, jež se soustředí především na management fondů kvalifikovaných investorů.

2012

Snaha o co nejkomplexnější řešení potřeb klientů vedla k založení Conseq penzijní společnosti v roce 2012 a o rok později k akvizici penzijní společnosti Aegon. Skupina Conseq tak rozšířila svoji nabídku i o doplňkové penzijní spoření a unikátní penzijní program ZENIT.

2016

Od roku 2016 rozšířila Conseq Investment Management své služby o management emisí korporátních dluhopisů. Na tomto poli pomáhá emitentům z různých sektorů vydat, upsat a následně administrovat jejich korporátní dluhopisy. Milníkem v této oblasti byla činnost hlavního manažera při emisi hypotečních zástavních listů jedné z českých bank v roce 2018. Celkový objem realizovaných emisí již přesahuje 2,5 mld. CZK.

Conseq Investment Management je již několik let pevnou součástí českého kapitálového trhu a v posledních letech úspěšně proniká i na polský a slovenský trh. Objemem obhospodařovaného majetku se řadí mezi největší české investiční manažery. O spokojenost zákazníků, kterými jsou institucionální investoři, domácí průmyslové podniky, municipality a rovněž stovky tisíc privátních klientů, se stará profesionální tým, jehož práce je pravidelně oceňována nezávislými odborníky v ČR i zahraničí.

2017

Za zmínku určitě stojí mnohonásobné ocenění v anketě Zlatá koruna jak pro investiční produkty Active Invest a Horizont Invest, tak pro penzijní program Zenit i Globální akciový účastnický fond. Velkým úspěchem bylo také zařazení našeho portfolio manažera Martina Pavlíka do žebříčku Citywire, kdy byl vyhlášen 14. nejlepším portfolio manažerem do 40ti let na světě v tříletém období do ledna 2017 (z asi 15 tisíc hodnocených).

2019

V době 25. výročí svého založení (v polovině roku 2019) měla skupina Conseq přes 120 zaměstnanců a starala se o aktiva v objemu 70 mld. Kč pro cca 500.000 klientů.

Zeptejte se nás

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.