Informační povinnost podfondu Conseq eko-energetický