Informační povinnost podfondu Conseq Active Invest Dynamický (EUR)

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (EUR) Aktuální hodnota podílového listu (EUR) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (EUR) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (EUR)
28. 2. 2023 32 272 379,86 0,1155 6 718 383 789 321,53 2 071 862 244 113,75
31. 1. 2023 32 486 091,45 0,1183 7 237 855 840 355,01 2 058 101 238 834,91
31. 12. 2022 29 959 798,93 0,1112 7 241 893 811 782,74 2 281 281 257 317,48
30. 11. 2022 30 043 183,43 0,1136 7 438 250 820 128,09 2 873 294 316 166,85
31. 10. 2022 27 489 261,43 0,1057 8 078 061 842 996,32 2 684 149 279 911,03
30. 9. 2022 26 305 410,98 0,1033 7 139 084 783 452,00 2 489 677 272 468,01
31. 8. 2022 27 882 275,43 0,1115 7 272 493 837 495,90 2 913 353 334 401,87
31. 7. 2022 27 999 700,31 0,1140 7 564 615 837 659,12 1 614 754 178 739,96
30. 6. 2022 26 489 663,98 0,1105 7 307 811 826 612,44 2 312 385 264 539,88
31. 5. 2022 27 736 587,90 0,1182 7 470 500 865 267,80 3 015 845 352 957,60
30. 4. 2022 27 527 170,61 0,1196 6 824 359 837 565,16 1 935 464 238 509,53
31. 3. 2022 27 846 482,55 0,1236 7 247 528 876 070,24 3 712 872 446 445,23
28. 2. 2022 27 185 952,17 0,1226 6 276 248 783 945,71 2 238 986 280 063,08
31. 1. 2022 27 244 709,78 0,1251 6 709 385 853 671,90 1 162 497 147 652,67
31. 12. 2021 27 182 722,75 0,1281 7 066 451 888 510,26 1 154 839 144 888,66
30. 11. 2021 25 670 617,27 0,1244 6 470 936 833 204,57 1 693 111 217 816,02
31. 10. 2021 25 711 748,88 0,1276 5 817 115 737 420,96 1 798 684 227 860,10
30. 9. 2021 24 679 417,75 0,1250 5 495 163 695 576,13 1 042 283 132 661,17
31. 8. 2021 24 581 763,27 0,1273 5 494 630 692 539,79 1 591 766 200 330,56
31. 7. 2021 23 573 152,88 0,1246 5 811 493 725 078,92 1 928 123 241 070,21