Informační povinnost podfondu Conseq Active Invest Dynamický (EUR)

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (EUR) Aktuální hodnota podílového listu (EUR) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (EUR) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (EUR)
31. 8. 2023 35 971 238,96 0,1171 6 943 306 809 689,53 3 621 911 425 329,66
31. 7. 2023 36 502 395,32 0,1202 6 689 465 786 839,99 2 250 184 263 548,82
30. 6. 2023 34 952 765,41 0,1168 7 389 445 861 030,25 2 897 105 336 406,25
31. 5. 2023 33 459 972,07 0,1135 7 321 136 843 326,62 2 523 555 290 398,20
30. 4. 2023 33 455 564,48 0,1153 6 644 583 768 681,46 2 287 666 263 649,79
31. 3. 2023 32 774 871,74 0,1147 8 883 509 1 005 024,11 2 569 499 291 826,25
28. 2. 2023 32 272 379,86 0,1155 6 718 383 789 321,53 2 071 862 244 113,75
31. 1. 2023 32 486 091,45 0,1183 7 237 855 840 355,01 2 058 101 238 834,91
31. 12. 2022 29 959 798,93 0,1112 7 241 893 811 782,74 2 281 281 257 317,48
30. 11. 2022 30 043 183,43 0,1136 7 438 250 820 128,09 2 873 294 316 166,85
31. 10. 2022 27 489 261,43 0,1057 8 078 061 842 996,32 2 684 149 279 911,03
30. 9. 2022 26 305 410,98 0,1033 7 139 084 783 452,00 2 489 677 272 468,01
31. 8. 2022 27 882 275,43 0,1115 7 272 493 837 495,90 2 913 353 334 401,87
31. 7. 2022 27 999 700,31 0,1140 7 564 615 837 659,12 1 614 754 178 739,96
30. 6. 2022 26 489 663,98 0,1105 7 307 811 826 612,44 2 312 385 264 539,88
31. 5. 2022 27 736 587,90 0,1182 7 470 500 865 267,80 3 015 845 352 957,60
30. 4. 2022 27 527 170,61 0,1196 6 824 359 837 565,16 1 935 464 238 509,53
31. 3. 2022 27 846 482,55 0,1236 7 247 528 876 070,24 3 712 872 446 445,23
28. 2. 2022 27 185 952,17 0,1226 6 276 248 783 945,71 2 238 986 280 063,08
31. 1. 2022 27 244 709,78 0,1251 6 709 385 853 671,90 1 162 497 147 652,67