Informační povinnost podfondu Conseq Active Invest Dynamický (PLN)

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (PLN) Aktuální hodnota podílového listu (PLN) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (PLN) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (PLN)
28. 2. 2023 17 831 769,64 1,4052 384 871 550 517,35 71 336 102 107,61
31. 1. 2023 17 730 738,38 1,4327 413 678 577 706,02 52 689 73 319,98
31. 12. 2022 16 163 701,08 1,3453 401 603 547 253,08 105 655 142 960,58
30. 11. 2022 16 080 816,45 1,3722 403 724 533 258,32 201 935 265 252,90
31. 10. 2022 14 651 338,14 1,2721 398 360 498 081,43 58 770 73 226,43
30. 9. 2022 13 790 770,12 1,2338 356 396 469 004,22 58 219 77 168,93
31. 8. 2022 14 432 497,93 1,3266 347 172 473 267,57 68 178 92 070,70
31. 7. 2022 14 278 818,20 1,3470 389 129 506 588,59 151 311 197 291,85
30. 6. 2022 13 446 486,84 1,2976 300 031 402 005,89 61 446 81 774,65
31. 5. 2022 13 992 119,93 1,3821 307 574 414 443,68 100 986 135 851,42
30. 4. 2022 13 781 919,83 1,3897 296 378 423 633,22 193 916 277 691,47
31. 3. 2022 14 066 171,48 1,4331 307 642 427 053,56 176 359 240 648,98
28. 2. 2022 13 722 477,57 1,4171 276 756 400 701,82 96 918 140 173,36
31. 1. 2022 13 740 499,31 1,4458 298 905 439 155,01 79 737 118 137,10
31. 12. 2021 13 725 563,54 1,4783 328 735 476 186,20 107 753 156 924,14
30. 11. 2021 12 991 216,41 1,4333 269 826 400 286,51 59 597 88 114,80
31. 10. 2021 12 977 112,39 1,4658 256 605 371 934,68 96 291 139 555,33
30. 9. 2021 12 476 179,39 1,4352 210 786 307 841,44 21 040 30 665,39
31. 8. 2021 12 421 609,52 1,4608 216 059 312 572,65 140 764 200 986,75
31. 7. 2021 12 050 774,12 1,4298 424 890 610 725,62 96 436 137 824,08