Informační povinnost podfondu Conseq Active Invest Dynamický (PLN)

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (PLN) Aktuální hodnota podílového listu (PLN) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (PLN) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (PLN)
30. 11. 2023 24 458 272,75 1,4739 516 262 743 675,00 76 287 110 197,59
31. 10. 2023 22 616 782,30 1,4000 552 853 785 855,24 93 772 133 223,78
30. 9. 2023 22 469 644,03 1,4315 464 573 673 807,66 65 267 94 412,44
31. 8. 2023 22 241 651,94 1,4540 616 813 897 400,29 63 740 92 618,41
31. 7. 2023 21 919 345,29 1,4867 481 683 696 839,51 62 577 90 950,19
30. 6. 2023 20 642 422,73 1,4410 628 155 900 691,67 111 730 159 742,16
31. 5. 2023 19 279 332,80 1,3962 474 215 670 657,85 72 057 101 880,24
30. 4. 2023 18 945 551,17 1,4132 433 339 611 540,28 107 434 151 463,25
31. 3. 2023 18 328 065,02 1,4012 451 748 626 284,89 61 117 84 281,01
28. 2. 2023 17 831 769,64 1,4052 384 871 550 517,35 71 336 102 107,61
31. 1. 2023 17 730 738,38 1,4327 413 678 577 706,02 52 689 73 319,98
31. 12. 2022 16 163 701,08 1,3453 401 603 547 253,08 105 655 142 960,58
30. 11. 2022 16 080 816,45 1,3722 403 724 533 258,32 201 935 265 252,90
31. 10. 2022 14 651 338,14 1,2721 398 360 498 081,43 58 770 73 226,43
30. 9. 2022 13 790 770,12 1,2338 356 396 469 004,22 58 219 77 168,93
31. 8. 2022 14 432 497,93 1,3266 347 172 473 267,57 68 178 92 070,70
31. 7. 2022 14 278 818,20 1,3470 389 129 506 588,59 151 311 197 291,85
30. 6. 2022 13 446 486,84 1,2976 300 031 402 005,89 61 446 81 774,65
31. 5. 2022 13 992 119,93 1,3821 307 574 414 443,68 100 986 135 851,42
30. 4. 2022 13 781 919,83 1,3897 296 378 423 633,22 193 916 277 691,47