Informační povinnost podfondu Conseq Active Invest Dynamický (PLN)

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (PLN) Aktuální hodnota podílového listu (PLN) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (PLN) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (PLN)
30. 9. 2020 7 620 557,28 1,1468 185 411 213 973,41 23 810 27 676,81
31. 8. 2020 7 502 791,69 1,1572 190 504 218 681,37 31 556 36 212,17
31. 7. 2020 7 111 264,46 1,1243 196 924 223 186,22 10 791 12 330,87
30. 6. 2020 6 805 626,30 1,1087 237 918 263 961,30 10 033 10 926,35
31. 5. 2020 6 345 500,89 1,0735 245 744 254 760,37 71 271 74 873,64
30. 4. 2020 6 004 366,91 1,0467 228 828 225 961,18 18 761 18 405,97
31. 3. 2020 5 302 897,05 0,9596 225 496 235 955,59 71 458 65 022,81
29. 2. 2020 6 232 237,94 1,1601 205 064 261 399,06 31 241 39 396,50
31. 1. 2020 6 474 379,31 1,2455 5 351 529 6 804 169,69 153 164 194 203,47