Informační povinnost podfondu Conseq Active Invest Dynamický (PLN)

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (PLN) Aktuální hodnota podílového listu (PLN) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (PLN) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (PLN)
31. 5. 2024 30 691 670,42 1,6313 653 359 1 062 959,38 105 533 171 908,40
30. 4. 2024 29 082 502,48 1,5921 591 268 939 900,89 415 417 661 119,10
29. 2. 2024 27 272 934,14 1,5452 523 592 799 844,81 95 669 145 858,01
31. 1. 2024 26 186 868,75 1,5205 553 068 837 804,64 346 910 520 372,76
31. 12. 2023 26 108 891,46 1,5344 567 841 846 905,66 146 767 218 187,66
30. 11. 2023 24 503 893,31 1,4766 516 262 743 675,00 76 287 110 197,59
31. 10. 2023 22 616 782,30 1,4000 552 853 785 855,24 93 772 133 223,78
30. 9. 2023 22 469 644,03 1,4315 464 573 673 807,66 65 267 94 412,44
31. 8. 2023 22 241 651,94 1,4540 616 813 897 400,29 63 740 92 618,41
31. 7. 2023 21 919 345,29 1,4867 481 683 696 839,51 62 577 90 950,19
30. 6. 2023 20 642 422,73 1,4410 628 155 900 691,67 111 730 159 742,16
31. 5. 2023 19 279 332,80 1,3962 474 215 670 657,85 72 057 101 880,24
30. 4. 2023 18 945 551,17 1,4132 433 339 611 540,28 107 434 151 463,25
31. 3. 2023 18 328 065,02 1,4012 451 748 626 284,89 61 117 84 281,01
28. 2. 2023 17 831 769,64 1,4052 384 871 550 517,35 71 336 102 107,61
31. 1. 2023 17 730 738,38 1,4327 413 678 577 706,02 52 689 73 319,98
31. 12. 2022 16 163 701,08 1,3453 401 603 547 253,08 105 655 142 960,58
30. 11. 2022 16 080 816,45 1,3722 403 724 533 258,32 201 935 265 252,90
31. 10. 2022 14 651 338,14 1,2721 398 360 498 081,43 58 770 73 226,43
30. 9. 2022 13 790 770,12 1,2338 356 396 469 004,22 58 219 77 168,93