Informační povinnost podfondu Conseq Polských dluhopisů

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (PLN) Aktuální hodnota podílového listu (PLN) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (PLN) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (PLN)
30. 6. 2024 8 163 434,64 1,2596 156 552 196 685,51 9 911 12 444,34
31. 5. 2024 7 942 071,26 1,2538 53 435 66 836,11 30 913 38 716,88
30. 4. 2024 7 890 982,19 1,2502 90 765 113 445,66 34 807 43 494,92
29. 2. 2024 7 767 854,28 1,2468 58 876 73 172,13 3 538 4 400,21
31. 1. 2024 7 674 137,92 1,2428 42 913 53 089,46 16 813 20 832,99
31. 12. 2023 7 606 646,74 1,2371 24 031 29 583,23 18 366 22 618,14
30. 11. 2023 7 540 259,00 1,2274 33 010 40 338,75 14 843 18 142,91
31. 10. 2023 7 479 192,26 1,2211 33 393 40 662,16 21 128 25 735,22
30. 9. 2023 7 443 226,16 1,2177 23 145 28 124,56 16 465 19 938,18
31. 8. 2023 7 402 319,22 1,2123 28 546 34 581,44 21 859 26 494,47
31. 7. 2023 7 390 553,44 1,2117 24 120 29 022,15 10 305 12 418,76
30. 6. 2023 7 278 311,15 1,1960 36 482 43 362,77 18 528 22 096,57
31. 5. 2023 7 205 619,93 1,1876 42 888 50 774,90 35 273 41 783,23
30. 4. 2023 7 150 214,29 1,1799 68 054 79 846,09 4 980 5 845,89
31. 3. 2023 7 033 952,18 1,1729 30 920 36 009,29 174 198 203 837,15
28. 2. 2023 7 118 954,24 1,1594 172 268 198 953,00 5 355 6 206,81
31. 1. 2023 6 926 880,50 1,1597 38 142 43 837,27 5 549 6 329,48
31. 12. 2022 6 759 907,35 1,1379 27 002 30 536,59 38 560 43 803,07
30. 11. 2022 6 695 141,61 1,1248 34 468 37 640,88 19 907 21 880,45
31. 10. 2022 6 375 660,24 1,0738 33 882 36 949,96 11 784 12 906,15