Informační povinnost CEIP 2 fond fondů, otevřený podílový fond

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 8. 2023 199 977 119,88 1,0000 131 937 147 131 937 147,00 0 0,00
31. 7. 2023 95 741 617,26 1,0000 109 297 594 109 297 594,00 0 0,00
30. 6. 2023 31 347 385,16 1,0000 27 898 621 27 898 621,00 0 0,00
31. 5. 2023 3 393 547,50 1,0000 3 398 058 3 398 058,00 0 0,00