Informační povinnost fondu Active Invest Konzervativní

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 9. 2021 447 802 548,61 1,0829 6 894 709 7 485 445,18 8 912 788 9 678 673,02
31. 8. 2021 451 884 416,37 1,0875 5 560 970 6 035 519,28 8 651 378 9 390 306,65
31. 7. 2021 454 217 440,85 1,0850 4 418 993 4 792 702,82 7 296 721 7 913 290,81
30. 6. 2021 456 972 863,96 1,0842 4 971 007 5 383 708,62 5 271 999 5 706 702,50
31. 5. 2021 455 989 687,07 1,0811 5 655 574 6 106 078,22 8 407 751 9 078 784,78
30. 4. 2021 458 872 234,16 1,0808 6 230 238 6 722 704,15 5 403 288 5 830 781,93
31. 3. 2021 456 697 735,99 1,0778 5 045 482 5 444 171,97 10 783 147 11 634 565,43
28. 2. 2021 463 076 439,98 1,0783 3 865 845 4 177 506,06 8 185 331 8 840 473,16
31. 1. 2021 467 744 689,50 1,0783 3 936 984 4 242 972,16 4 647 026 5 011 693,20
31. 12. 2020 466 531 206,32 1,0737 6 514 044 6 972 658,22 7 496 109 8 027 327,85
30. 11. 2020 464 990 780,35 1,0678 2 914 004 3 107 374,23 9 567 990 10 192 219,57
31. 10. 2020 468 890 589,83 1,0605 4 619 375 4 914 206,12 11 912 181 12 674 113,19
30. 9. 2020 477 558 806,04 1,0626 3 500 306 3 715 766,26 11 285 770 11 976 788,73
31. 8. 2020 484 694 397,67 1,0601 3 453 892 3 654 036,07 7 668 915 8 110 295,68
31. 7. 2020 486 435 434,48 1,0542 2 939 972 3 100 984,46 9 087 831 9 580 624,54
30. 6. 2020 491 605 223,67 1,0514 2 830 705 2 964 848,30 6 538 563 6 824 236,84
31. 5. 2020 489 063 982,69 1,0377 3 765 650 3 879 516,89 5 814 366 5 970 572,06
30. 4. 2020 483 930 121,99 1,0224 3 328 358 3 393 591,07 15 916 613 16 215 638,37
31. 3. 2020 494 426 445,45 1,0175 3 281 019 3 385 099,43 22 179 524 22 922 417,43
29. 2. 2020 535 417 018,20 1,0606 4 200 275 4 483 184,98 16 025 395 17 101 778,56