Informační povinnost fondu Active Invest Konzervativní

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 5. 2024 328 588 627,05 1,1823 4 800 574 5 676 086,94 5 909 446 6 981 661,76
30. 4. 2024 328 397 746,92 1,1770 8 443 947 9 938 661,52 4 410 383 5 193 437,20
31. 3. 2024 324 047 449,41 1,1784 3 355 199 3 946 138,28 5 763 291 6 772 392,93
29. 2. 2024 325 310 312,62 1,1727 3 545 194 4 149 205,88 6 986 359 8 168 295,95
31. 1. 2024 327 186 688,51 1,1650 4 184 444 4 849 246,70 3 905 616 4 522 741,58
31. 12. 2023 324 777 213,72 1,1576 1 554 697 1 789 206,62 4 915 338 5 650 755,57
30. 11. 2023 324 111 870,51 1,1416 4 002 901 4 559 667,12 4 534 904 5 155 842,91
31. 10. 2023 322 304 421,73 1,1331 2 430 548 2 748 818,55 3 711 293 4 192 266,65
30. 9. 2023 322 212 058,12 1,1277 1 896 245 2 135 066,50 7 272 195 8 177 951,54
31. 8. 2023 326 561 467,19 1,1218 2 334 435 2 613 632,09 4 234 011 4 742 484,92
31. 7. 2023 327 889 271,58 1,1190 1 620 610 1 806 378,21 4 373 135 4 865 385,36
30. 6. 2023 327 938 406,81 1,1088 2 768 392 3 058 835,89 6 413 457 7 072 691,16
31. 5. 2023 328 311 366,08 1,0965 1 695 168 1 854 495,11 4 682 406 5 119 495,72
30. 4. 2023 330 309 747,16 1,0923 2 376 948 2 594 745,28 5 997 096 6 546 225,70
31. 3. 2023 334 017 821,40 1,0915 3 869 867 4 222 992,57 4 504 659 4 911 675,77
28. 2. 2023 333 835 312,77 1,0887 1 960 757 2 135 598,55 5 826 335 6 346 258,90
31. 1. 2023 337 903 509,92 1,0882 2 826 952 3 065 694,86 7 735 885 8 387 789,05
31. 12. 2022 340 002 306,50 1,0779 1 806 846 1 950 745,23 9 677 178 10 445 993,46
30. 11. 2022 348 636 157,32 1,0784 2 606 478 2 798 632,79 9 325 514 9 960 520,46
31. 10. 2022 350 844 830,60 1,0631 1 620 322 1 722 115,05 8 513 604 9 051 789,40