Informační povinnost fondu Conseq depozitní+ OPF

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 9. 2021 954 170 342,88 1,0299 50 365 373 51 844 060,25 10 468 242 10 776 922,95
31. 8. 2021 912 341 018,59 1,0291 150 918 540 155 249 902,10 7 428 416 7 641 611,54
31. 7. 2021 772 698 622,87 1,0284 46 946 405 48 265 719,96 16 153 390 16 609 900,40
30. 6. 2021 765 466 626,66 1,0280 2 212 565 2 274 516,83 39 373 492 40 474 020,35
31. 5. 2021 780 872 451,90 1,0275 11 292 323 11 601 241,15 25 218 685 25 909 545,83
30. 4. 2021 787 958 851,86 1,0270 23 246 190 23 869 394,74 49 418 381 50 732 226,29
31. 3. 2021 810 455 681,84 1,0265 14 642 272 15 026 660,06 13 960 604 14 326 378,45
28. 2. 2021 812 278 187,55 1,0258 10 434 657 10 702 400,60 45 791 656 46 961 902,84
31. 1. 2021 844 908 031,73 1,0253 2 680 912 2 748 322,71 41 099 820 42 127 798,12
31. 12. 2020 884 235 403,80 1,0250 9 488 619 9 721 334,06 16 267 892 16 670 387,26
30. 11. 2020 910 348 950,06 1,0241 4 006 787 4 102 529,03 31 495 824 32 250 873,12
31. 10. 2020 941 483 403,83 1,0235 11 818 762 12 096 502,62 47 856 080 48 976 783,88
30. 9. 2020 950 447 661,73 1,0231 24 445 750 25 009 273,58 27 003 373 27 624 029,89
31. 8. 2020 957 988 180,06 1,0223 64 988 779 66 426 987,17 28 213 052 28 838 839,21
31. 7. 2020 934 085 037,68 1,0220 33 393 590 34 112 334,78 50 220 315 51 308 442,96
30. 6. 2020 935 201 086,82 1,0215 27 418 779 28 001 721,66 142 206 810 145 230 867,09
31. 5. 2020 1 193 462 774,78 1,0211 17 807 306 18 182 452,07 185 128 597 189 019 773,81
30. 4. 2020 1 281 731 962,13 1,0201 12 687 757 12 936 553,36 101 379 804 103 393 413,87
31. 3. 2020 1 377 823 476,44 1,0188 93 644 068 95 294 293,11 213 445 367 217 272 654,71
29. 2. 2020 1 425 757 409,61 1,0163 61 537 096 62 518 483,02 55 353 967 56 236 946,19