Informační povinnost fondu Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 4. 2023 882 815 296,51 1,0891 22 271 673 24 209 786,87 128 350 057 139 896 240,98
31. 3. 2023 991 292 316,25 1,0814 43 738 385 47 534 679,02 20 115 597 21 827 223,52
28. 2. 2023 973 132 012,45 1,0897 20 635 674 22 405 054,70 9 566 608 10 391 440,35
31. 1. 2023 955 472 140,75 1,0833 48 587 650 52 405 737,17 8 346 153 9 018 154,82
31. 12. 2022 907 184 601,08 1,0777 76 614 769 82 118 053,34 6 553 889 7 046 481,99
30. 11. 2022 828 827 183,13 1,0740 26 019 143 27 744 077,30 6 207 286 6 608 739,44
31. 10. 2022 798 455 178,22 1,0619 13 510 789 14 300 730,11 17 258 276 18 217 364,18
30. 9. 2022 796 556 402,66 1,0542 190 913 008 203 363 357,10 8 997 960 9 603 624,32
31. 8. 2022 612 209 543,39 1,0671 18 272 950 19 324 187,27 8 279 714 8 762 495,62
31. 7. 2022 591 929 102,57 1,0500 51 117 196 53 346 486,31 73 113 346 76 349 896,87
30. 6. 2022 607 583 012,73 1,0373 6 379 633 6 685 304,61 11 870 692 12 349 423,48
31. 5. 2022 622 756 444,77 1,0534 19 497 755 20 563 914,70 26 129 156 27 592 906,50
30. 4. 2022 636 171 655,49 1,0641 6 119 366 6 461 844,72 3 126 104 3 314 930,98
31. 3. 2022 623 985 536,59 1,0490 6 606 554 6 899 529,64 43 047 746 44 925 923,28
28. 2. 2022 658 411 553,19 1,0430 5 137 092 5 346 539,58 14 433 334 15 010 720,24
31. 1. 2022 665 742 985,40 1,0393 4 119 677 4 273 716,46 1 306 684 1 355 622,27
31. 12. 2021 661 059 368,30 1,0365 12 865 094 13 348 077,17 2 211 798 2 287 250,80
30. 11. 2021 649 156 050,80 1,0351 10 773 507 11 230 264,02 3 435 016 3 573 333,39
31. 10. 2021 647 964 640,91 1,0455 10 890 219 11 234 377,73 11 022 435 11 399 298,19
30. 9. 2021 638 812 264,42 1,0305 15 800 879 16 228 504,86 1 883 028 1 929 998,51