Informační povinnost fondu Conseq fond vysoce úročených dluhopisů A

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 5. 2024 2 378 339 002,71 1,2508 120 308 545 149 518 222,83 9 888 106 12 294 711,89
30. 4. 2024 2 219 668 679,51 1,2393 254 486 502 314 978 012,64 5 802 031 7 175 054,30
31. 3. 2024 1 900 259 590,92 1,2321 131 684 759 161 743 459,14 4 451 714 5 470 065,12
29. 2. 2024 1 733 175 912,76 1,2248 210 507 848 256 744 425,48 8 891 768 10 825 450,92
31. 1. 2024 1 469 476 862,16 1,2110 114 925 079 137 665 205,22 3 244 512 3 899 793,01
31. 12. 2023 1 314 583 296,53 1,1931 127 860 256 150 706 643,73 14 333 163 16 919 131,95
30. 11. 2023 1 157 984 186,02 1,1717 65 826 202 76 995 810,59 4 948 328 5 791 888,27
31. 10. 2023 1 080 589 849,86 1,1652 61 015 164 71 133 800,23 17 697 587 20 598 830,64
30. 9. 2023 1 029 027 181,25 1,1640 28 819 842 33 234 425,92 12 286 592 14 159 331,08
31. 8. 2023 992 769 943,29 1,1443 22 024 079 25 104 424,35 10 207 564 11 652 597,04
31. 7. 2023 971 237 764,03 1,1350 14 383 284 16 165 309,13 9 720 156 10 824 453,30
30. 6. 2023 946 177 651,46 1,1118 38 192 541 42 182 576,91 11 904 196 13 111 924,98
31. 5. 2023 903 445 438,80 1,0954 25 510 806 27 952 191,74 11 349 179 12 366 862,91
30. 4. 2023 882 815 296,51 1,0891 22 271 673 24 209 786,87 128 350 057 139 896 240,98
31. 3. 2023 991 292 316,25 1,0814 43 738 385 47 534 679,02 20 115 597 21 827 223,52
28. 2. 2023 973 132 012,45 1,0897 20 635 674 22 405 054,70 9 566 608 10 391 440,35
31. 1. 2023 955 472 140,75 1,0833 48 587 650 52 405 737,17 8 346 153 9 018 154,82
31. 12. 2022 907 184 601,08 1,0777 76 614 769 82 118 053,34 6 553 889 7 046 481,99
30. 11. 2022 828 827 183,13 1,0740 26 019 143 27 744 077,30 6 207 286 6 608 739,44
31. 10. 2022 798 455 178,22 1,0619 13 510 789 14 300 730,11 17 258 276 18 217 364,18