Informační povinnost fondu Conseq fond vysoce úročených dluhopisů D

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 8. 2023 18 849 658,49 1,0732 0 0,00 0 0,00
31. 7. 2023 18 692 294,69 1,0643 0 0,00 171 520 180 902,14
30. 6. 2023 18 484 036,85 1,0422 0 0,00 12 229 12 573,86
31. 5. 2023 18 216 803,99 1,0265 230 050 241 898,94 0 0,00
30. 4. 2023 18 404 834,26 1,0507 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2023 18 270 192,98 1,0430 1 907 668 1 999 999,13 0 0,00
28. 2. 2023 16 403 673,79 1,0509 1 915 525 1 999 999,65 0 0,00
31. 1. 2023 14 303 296,03 1,0445 9 613 535 9 999 999,11 0 0,00
31. 12. 2022 4 247 307,49 1,0409 0 0,00 0 0,00
30. 11. 2022 4 231 139,34 1,0369 0 0,00 0 0,00
31. 10. 2022 4 181 871,91 1,0249 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2022 4 150 104,43 1,0171 0 0,00 0 0,00
31. 8. 2022 4 200 872,15 1,0295 0 0,00 0 0,00
31. 7. 2022 4 131 326,82 1,0125 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2022 4 080 455,02 1,0000 0 0,00 2 455 442 2 456 915,27
31. 5. 2022 6 633 192,33 1,0149 0 0,00 0 0,00
30. 4. 2022 6 700 713,81 1,0252 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2022 6 604 218,53 1,0105 0 0,00 0 0,00
28. 2. 2022 6 565 525,49 1,0045 2 535 834 2 543 594,95 0 0,00
31. 1. 2022 4 001 824,47 1,0005 0 0,00 1 003 1 002,30