Informační povinnost fondu Conseq Indexový ETF Aggressive ESG A

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 9. 2021 25 733 450,98 1,0626 3 793 246 4 130 132,29 0 0,00
31. 8. 2021 22 443 814,98 1,0989 4 226 596 4 581 435,09 100 171 107 924,24
31. 7. 2021 17 537 504,95 1,0761 3 199 081 3 411 725,73 87 444 93 801,60
30. 6. 2021 14 018 276,72 1,0632 1 052 834 1 107 129,53 22 953 24 220,70
31. 5. 2021 12 723 997,25 1,0468 1 434 761 1 491 578,21 57 151 59 234,45
30. 4. 2021 11 193 329,40 1,0386 1 923 979 1 990 472,37 957 1 000,45
31. 3. 2021 9 022 014,97 1,0189 2 934 292 2 956 817,15 22 956 23 111,40
28. 2. 2021 5 909 987,88 0,9944 2 036 506 2 091 168,75 29 784 30 439,25
31. 1. 2021 3 980 740,90 1,0112 1 088 317 1 108 124,53 9 826 10 117,83
31. 12. 2020 2 873 893,33 1,0055 1 859 715 1 874 548,53 0 0,00
30. 11. 2020 998 694,31 1,0003 998 388 1 001 267,62 0 0,00

Dokumenty ke stažení