Informační povinnost fondu Conseq Indexový ETF Aggressive ESG B

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu () Aktuální hodnota podílového listu () Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány () Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny ()
30. 9. 2021 1 419 748,44 1,0661 60 664 66 542,46 0 0,00
31. 8. 2021 1 401 298,05 1,1025 68 571 74 541,66 0 0,00
31. 7. 2021 1 297 582,67 1,0791 59 961 64 542,91 0 0,00
30. 6. 2021 1 216 560,22 1,0648 61 161 64 541,73 0 0,00
31. 5. 2021 1 133 250,50 1,0480 73 789 76 543,11 0 0,00
30. 4. 2021 1 047 228,31 1,0394 56 782 58 543,74 0 0,00
31. 3. 2021 968 944,73 1,0191 259 039 258 543,33 0 0,00
28. 2. 2021 688 566,76 0,9954 56 774 58 542,86 0 0,00
31. 1. 2021 642 745,55 1,0123 52 742 53 998,79 0 0,00
31. 12. 2020 585 561,66 1,0058 82 211 83 127,92 0 0,00
30. 11. 2020 500 179,07 1,0004 500 000 500 000,00 0 0,00

Dokumenty ke stažení