Informační povinnost fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy B

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 10. 2023 2 721 199 757,22 3,6077 2 129 081 7 494 745,99 37 101 930 131 218 404,23
30. 9. 2023 2 678 472 765,91 3,3937 4 953 297 17 010 863,79 7 346 675 24 988 383,35
31. 8. 2023 2 731 714 817,94 3,4507 125 308 429 400,59 34 364 958 118 764 293,32
31. 7. 2023 2 863 546 344,79 3,4673 714 537 2 353 042,04 17 566 747 57 885 348,50
30. 6. 2023 2 720 631 909,91 3,2283 4 248 084 13 385 488,16 36 597 942 115 260 937,01
31. 5. 2023 2 681 655 666,96 3,0645 387 009 1 162 996,35 19 754 813 60 706 694,18
30. 4. 2023 2 695 424 390,95 3,0135 4 313 500 12 306 716,06 82 457 073 244 171 894,65
31. 3. 2023 2 753 600 936,45 2,8312 26 678 546 74 285 278,79 16 964 287 50 005 216,36
28. 2. 2023 2 855 823 990,65 2,9659 4 121 024 12 214 391,16 62 695 682 185 583 098,64
31. 1. 2023 3 022 632 794,70 2,9591 12 010 429 35 514 565,34 46 732 473 138 339 861,09
31. 12. 2022 2 944 747 894,11 2,7881 9 598 398 26 896 555,21 10 057 055 27 962 290,59
30. 11. 2022 2 956 214 819,37 2,7978 22 820 380 57 674 950,41 107 822 528 296 049 201,36
31. 10. 2022 2 903 053 293,73 2,5429 111 369 046 270 626 844,19 171 888 412 358,77
30. 9. 2022 2 432 721 918,38 2,3609 20 877 658 54 085 659,81 7 727 200 19 918 485,52
31. 8. 2022 2 649 232 544,31 2,6042 13 003 442 35 728 147,78 42 065 705 115 151 891,13
31. 7. 2022 2 831 584 781,02 2,7062 76 565 456 204 487 351,70 3 812 385 10 263 779,36
30. 6. 2022 2 628 488 516,64 2,6998 6 138 290 17 086 178,11 27 940 291 78 600 749,05
31. 5. 2022 2 853 602 596,78 2,8668 47 487 574 133 969 874,60 15 221 791 42 760 868,94
30. 4. 2022 2 787 646 866,78 2,8943 8 363 989 25 154 520,33 18 764 018 56 403 903,56
31. 3. 2022 2 970 578 010,50 3,0513 979 691 003 3 113 539 293,14 6 156 910 18 717 673,77