Informační povinnost fondu Conseq Invest Konzervativní D

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 5. 2024 12 782 752,74 0,9198 357 364 328 560,46 912 035 838 524,98
30. 4. 2024 13 221 860,48 0,9765 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2024 13 168 910,38 0,9726 4 106 306 3 989 530,88 0 0,00
29. 2. 2024 9 136 758,86 0,9686 0 0,00 0 0,00
31. 1. 2024 9 094 885,75 0,9641 522 739 499 999,85 0 0,00
31. 12. 2023 8 523 070,97 0,9565 0 0,00 0 0,00
30. 11. 2023 8 445 420,99 0,9478 0 0,00 0 0,00
31. 10. 2023 8 387 270,28 0,9413 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2023 8 329 943,47 0,9349 2 139 906 1 995 510,74 0 0,00
31. 8. 2023 6 303 434,02 0,9310 0 0,00 0 0,00
31. 7. 2023 6 284 068,83 0,9282 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2023 6 240 830,11 0,9218 0 0,00 0 0,00
31. 5. 2023 6 199 815,37 0,9157 168 029 153 712,93 0 0,00
30. 4. 2023 6 195 300,15 0,9383 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2023 6 204 886,34 0,9398 0 0,00 0 0,00
28. 2. 2023 6 169 001,36 0,9343 0 0,00 0 0,00
31. 1. 2023 6 137 553,29 0,9296 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2022 6 089 687,27 0,9223 0 0,00 0 0,00
30. 11. 2022 6 058 922,12 0,9177 0 0,00 0 0,00
31. 10. 2022 6 001 936,14 0,9090 0 0,00 0 0,00