Informační povinnost fondu Conseq korporátních dluhopisů A

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 9. 2021 2 993 101 827,29 1,1585 53 293 305 61 730 233,77 15 853 398 18 365 454,88
31. 8. 2021 2 953 053 453,89 1,1598 29 596 872 34 213 733,18 15 134 821 17 496 505,02
31. 7. 2021 2 924 886 239,88 1,1553 33 480 181 38 648 237,89 10 567 826 12 206 934,26
30. 6. 2021 2 893 997 882,82 1,1535 30 979 696 35 672 001,74 20 116 555 23 175 121,18
31. 5. 2021 2 870 904 629,08 1,1493 76 514 246 87 925 402,21 23 338 527 26 813 380,38
30. 4. 2021 2 811 468 102,67 1,1500 43 427 621 49 816 852,99 20 740 830 23 807 709,83
31. 3. 2021 2 776 507 595,00 1,1463 61 382 372 70 199 695,92 55 315 268 63 298 224,95
28. 2. 2021 2 758 080 598,34 1,1416 50 149 774 57 149 772,07 31 148 564 35 501 699,56
31. 1. 2021 2 729 228 365,12 1,1386 33 030 797 37 460 616,77 19 941 756 22 635 692,73
31. 12. 2020 2 692 155 774,66 1,1293 63 385 504 71 305 996,09 15 101 226 16 999 621,12
30. 11. 2020 2 622 305 083,49 1,1227 47 387 869 53 046 408,07 28 370 297 31 764 522,27
31. 10. 2020 2 586 629 667,45 1,1165 92 743 393 103 555 326,34 24 351 370 27 221 422,35
30. 9. 2020 2 507 304 241,96 1,1152 87 276 211 97 131 480,87 29 157 030 32 484 747,57
31. 8. 2020 2 434 480 519,89 1,1116 79 048 425 87 298 566,01 40 245 544 44 499 154,15
31. 7. 2020 2 370 263 050,53 1,1018 160 759 108 177 373 193,96 22 304 612 24 555 244,54
30. 6. 2020 2 212 142 030,73 1,0990 72 325 266 78 638 039,40 8 313 247 9 057 542,09
31. 5. 2020 2 102 805 889,94 1,0790 48 750 691 51 881 769,62 8 735 581 9 316 861,15
30. 4. 2020 2 025 834 619,51 1,0613 158 051 394 167 737 608,95 22 677 405 24 072 776,82
31. 3. 2020 1 881 501 488,41 1,0609 25 188 195 27 817 186,96 190 883 307 208 410 751,74
29. 2. 2020 2 176 159 999,78 1,1222 26 000 155 29 169 166,44 20 893 935 23 441 881,82