Informační povinnost fondu Conseq korporátních dluhopisů A

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 11. 2023 3 563 086 477,96 1,2695 219 026 582 276 820 711,76 23 460 094 29 679 277,53
31. 10. 2023 3 289 284 463,86 1,2597 144 476 322 181 520 219,98 75 545 755 94 832 163,97
30. 9. 2023 3 185 923 716,25 1,2532 44 559 103 55 573 653,62 23 038 906 28 741 397,30
31. 8. 2023 3 133 208 211,23 1,2430 49 453 492 61 247 253,30 22 186 400 27 489 573,96
31. 7. 2023 3 083 928 756,73 1,2368 39 776 959 48 871 922,91 31 758 679 38 898 791,52
30. 6. 2023 3 034 923 538,23 1,2211 74 161 850 89 871 498,19 29 326 874 35 562 912,10
31. 5. 2023 2 946 406 684,12 1,2072 40 840 226 49 140 908,95 30 037 901 36 116 767,23
30. 4. 2023 2 920 389 169,53 1,2019 52 258 673 62 736 964,70 86 440 782 103 803 375,01
31. 3. 2023 2 956 692 582,73 1,2000 70 589 463 84 743 513,20 39 816 480 47 797 909,41
28. 2. 2023 2 919 640 729,49 1,1999 37 082 084 44 334 921,95 29 466 268 35 242 732,52
31. 1. 2023 2 895 096 832,27 1,1936 48 570 197 57 644 410,24 23 654 905 28 115 765,94
31. 12. 2022 2 868 927 824,50 1,1950 88 145 364 104 934 974,88 31 008 525 36 955 073,30
30. 11. 2022 2 786 960 767,39 1,1892 51 451 649 60 814 256,08 40 076 492 47 239 156,32
31. 10. 2022 2 741 780 767,67 1,1756 27 389 977 32 101 468,23 51 611 398 60 488 744,47
30. 9. 2022 2 759 592 776,85 1,1711 24 904 733 29 175 176,07 59 244 161 69 448 694,18
31. 8. 2022 2 796 059 433,12 1,1695 60 872 488 70 929 057,51 36 277 723 42 244 840,12
31. 7. 2022 2 745 184 068,68 1,1602 33 893 077 39 122 666,88 37 138 248 42 858 240,00
30. 6. 2022 2 731 944 826,79 1,1530 29 236 779 33 825 098,82 47 095 511 54 410 557,29
31. 5. 2022 2 765 812 819,63 1,1586 47 844 590 55 474 114,65 74 579 807 86 465 609,61
30. 4. 2022 2 807 204 986,07 1,1629 42 743 427 49 655 776,51 24 710 949 28 758 263,29