Informační povinnost fondu Conseq korporátních dluhopisů, OPF CFIS, a.s. A

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
30. 6. 2020 2 212 142 030,73 1,0990 72 325 266 78 638 039,40 8 313 247 9 057 542,09
31. 5. 2020 2 102 805 889,94 1,0790 48 750 691 51 881 769,62 8 735 581 9 316 861,15
30. 4. 2020 2 025 834 619,51 1,0613 158 051 394 167 737 608,95 22 677 405 24 072 776,82
31. 3. 2020 1 881 501 488,41 1,0609 25 188 195 27 817 186,96 190 883 307 208 410 751,74
29. 2. 2020 2 176 159 999,78 1,1222 26 000 155 29 169 166,44 20 893 935 23 441 881,82
31. 1. 2020 2 168 122 229,49 1,1210 21 429 563 23 997 011,17 14 948 058 16 751 450,86
31. 12. 2019 2 157 216 628,96 1,1191 22 793 636 25 457 568,32 15 505 356 17 316 178,21
30. 11. 2019 2 141 308 395,13 1,1151 109 529 196 121 855 391,37 19 826 206 22 060 558,68
31. 10. 2019 2 033 821 187,09 1,1110 32 022 180 35 522 205,72 11 042 085 12 252 448,63
30. 9. 2019 2 007 852 870,34 1,1095 21 253 626 23 531 610,33 16 276 695 18 022 779,70
31. 8. 2019 1 993 879 620,78 1,1049 49 629 271 54 824 154,34 60 513 631 66 861 339,86
31. 7. 2019 2 005 143 993,25 1,1044 24 631 398 27 002 226,84 11 987 294 13 149 139,00
30. 6. 2019 1 970 001 958,24 1,0927 18 659 742 20 348 563,86 21 802 144 23 760 188,58
31. 5. 2019 1 967 950 059,11 1,0897 21 487 416 23 320 692,06 12 364 556 13 420 743,06
30. 4. 2019 1 948 473 740,74 1,0843 20 033 630 21 711 155,21 19 210 694 20 820 174,00
31. 3. 2019 1 943 889 273,49 1,0823 19 381 321 20 933 400,57 20 541 025 22 199 737,97
28. 2. 2019 1 938 798 496,25 1,0788 23 319 389 25 125 044,85 13 717 456 14 777 027,91
31. 1. 2019 1 922 469 090,86 1,0754 12 645 670 13 515 287,50 23 913 576 25 549 796,90
31. 12. 2018 1 918 930 743,21 1,0667 16 810 665 17 973 872,30 34 316 842 36 679 105,87
30. 11. 2018 1 943 539 134,44 1,0700 21 388 119 22 881 054,55 51 857 361 55 484 500,29