Informační povinnost fondu Conseq Model portfolio Aggressive ESG A

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 5. 2024 113 073 906,87 1,1255 2 582 068 2 922 594,79 845 935 953 895,31
30. 4. 2024 109 339 416,90 1,1075 3 273 186 3 648 214,17 3 134 669 3 554 624,13
31. 3. 2024 112 470 573,60 1,1408 2 695 723 3 032 145,87 1 992 412 2 237 844,89
29. 2. 2024 109 066 301,49 1,1142 2 700 329 2 977 212,20 951 862 1 047 613,09
31. 1. 2024 104 908 560,06 1,0912 2 503 015 2 696 365,58 916 718 985 953,84
31. 12. 2023 102 741 940,33 1,0866 1 863 759 1 979 783,97 320 703 335 852,03
30. 11. 2023 96 500 009,41 1,0375 2 417 716 2 428 517,59 1 613 571 1 651 684,90
31. 10. 2023 88 877 642,07 0,9639 2 911 352 2 873 212,54 1 671 919 1 661 624,33
30. 9. 2023 90 804 513,01 0,9982 1 780 126 1 826 280,90 671 437 692 919,55
31. 8. 2023 93 240 698,39 1,0377 2 692 095 2 770 153,99 639 949 664 272,27
31. 7. 2023 93 512 242,72 1,0650 2 274 542 2 387 042,74 142 955 149 012,20
30. 6. 2023 89 275 604,04 1,0421 2 945 926 3 032 124,89 1 192 472 1 221 090,53
31. 5. 2023 83 946 493,77 1,0003 2 487 326 2 510 024,16 780 061 791 417,89
30. 4. 2023 83 427 308,21 1,0148 1 843 385 1 864 181,23 364 987 369 086,75
31. 3. 2023 81 275 658,00 1,0067 6 761 207 6 607 859,57 250 566 245 450,91
28. 2. 2023 73 291 490,45 0,9874 2 232 985 2 233 130,26 132 184 132 470,81
31. 1. 2023 72 146 538,40 1,0003 2 140 306 2 106 069,37 100 031 98 434,95
31. 12. 2022 66 747 227,24 0,9524 2 512 623 2 450 158,62 439 695 427 286,54
30. 11. 2022 66 482 575,37 0,9776 1 778 220 1 704 530,95 267 508 260 485,44
31. 10. 2022 62 198 157,06 0,9353 2 622 383 2 364 154,13 147 954 135 647,64