Informační povinnost fondu Conseq Model portfolio Aggressive ESG A

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 8. 2023 93 240 698,39 1,0377 2 692 095 2 770 153,99 639 949 664 272,27
31. 7. 2023 93 512 242,72 1,0650 2 274 542 2 387 042,74 142 955 149 012,20
30. 6. 2023 89 275 604,04 1,0421 2 945 926 3 032 124,89 1 192 472 1 221 090,53
31. 5. 2023 83 946 493,77 1,0003 2 487 326 2 510 024,16 780 061 791 417,89
30. 4. 2023 83 427 308,21 1,0148 1 843 385 1 864 181,23 364 987 369 086,75
31. 3. 2023 81 275 658,00 1,0067 6 761 207 6 607 859,57 250 566 245 450,91
28. 2. 2023 73 291 490,45 0,9874 2 232 985 2 233 130,26 132 184 132 470,81
31. 1. 2023 72 146 538,40 1,0003 2 140 306 2 106 069,37 100 031 98 434,95
31. 12. 2022 66 747 227,24 0,9524 2 512 623 2 450 158,62 439 695 427 286,54
30. 11. 2022 66 482 575,37 0,9776 1 778 220 1 704 530,95 267 508 260 485,44
31. 10. 2022 62 198 157,06 0,9353 2 622 383 2 364 154,13 147 954 135 647,64
30. 9. 2022 57 867 040,10 0,9038 2 857 437 2 743 995,61 78 598 76 701,39
31. 8. 2022 59 751 167,72 0,9756 2 034 908 2 075 609,30 206 667 211 079,63
31. 7. 2022 59 730 577,23 1,0053 2 735 254 2 617 640,22 88 428 85 015,53
30. 6. 2022 52 931 898,78 0,9324 2 166 897 2 061 731,75 157 052 144 229,64
31. 5. 2022 54 366 850,18 0,9928 2 497 834 2 433 560,37 614 023 601 277,89
30. 4. 2022 53 440 913,20 1,0107 3 016 128 3 168 112,95 105 626 113 464,81
31. 3. 2022 53 537 457,87 1,0715 6 938 625 7 094 110,55 483 403 489 761,03
28. 2. 2022 45 510 001,88 1,0459 2 645 161 2 810 342,36 64 501 66 752,08
31. 1. 2022 43 721 823,81 1,0682 4 228 783 4 664 368,45 421 607 474 909,89