Informační povinnost fondu Conseq realitní

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
31. 8. 2021 4 279 658 988,67 1,5324 67 687 267 103 622 437,05 15 534 883 23 782 352,39
31. 7. 2021 4 195 471 273,75 1,5309 94 592 558 143 733 391,89 23 668 843 35 964 806,94
30. 6. 2021 4 056 535 865,41 1,5195 194 130 135 291 234 028,53 22 044 509 33 071 172,41
31. 3. 2021 3 483 159 368,25 1,4952 224 282 310 334 517 065,37 26 092 724 38 917 297,84
31. 12. 2020 3 060 207 561,07 1,4785 53 335 913 77 843 765,03 65 543 341 95 660 506,18
30. 9. 2020 2 958 565 840,68 1,4449 34 499 788 49 710 744,52 25 399 335 36 597 901,80
31. 8. 2020 2 937 129 219,05 1,4409 64 663 547 92 915 050,69 18 337 441 26 349 068,97
31. 7. 2020 2 862 449 143,21 1,4369 46 977 158 67 299 476,55 23 101 774 33 095 601,43
30. 6. 2020 2 819 802 203,66 1,4326 34 325 967 48 279 472,59 48 186 188 67 773 873,43
31. 5. 2020 2 787 749 118,45 1,4065 49 289 950 69 001 001,01 116 996 410 163 783 274,36
30. 4. 2020 2 869 499 691,33 1,3999 47 892 854 66 844 056,33 272 813 840 380 766 276,48
31. 3. 2020 3 174 784 450,52 1,3957 79 821 971 112 652 747,67 13 453 763 18 987 295,72
29. 2. 2020 3 116 570 482,85 1,4113 91 372 311 127 829 863,09 13 293 033 18 596 953,17
31. 1. 2020 2 980 218 993,96 1,3990 99 718 338 139 276 602,69 8 581 976 11 986 445,88
31. 12. 2019 2 848 084 030,43 1,3967 95 108 867 132 733 934,79 13 033 312 18 189 290,22
30. 11. 2019 2 731 328 142,99 1,3956 105 568 848 146 656 243,64 122 763 399 170 542 913,90
30. 11. 2018 1 888 953 202,89 1,3143 52 331 929 68 737 988,74 33 520 031 44 028 560,72
31. 10. 2018 1 863 128 951,77 1,3135 54 232 443 70 849 263,54 10 861 568 14 189 552,44
30. 9. 2018 1 796 489 808,48 1,3064 36 794 834 47 770 732,98 5 165 460 6 706 316,71
31. 8. 2018 1 744 275 520,99 1,2983 76 184 783 98 583 109,21 2 142 932 2 772 954,02