Informační povinnost fondu Conseq realitní (EUR)

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (EUR) Aktuální hodnota podílového listu (EUR) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (EUR) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (EUR)
30. 4. 2024 11 760 197,58 0,1408 6 737 746 937 894,24 1 119 251 155 799,75
31. 3. 2024 10 843 123,67 0,1392 2 135 712 295 582,54 6 657 094 921 341,80
29. 2. 2024 11 404 420,67 0,1384 1 962 798 275 184,28 425 535 59 660,01
31. 1. 2024 11 335 542,94 0,1402 1 300 570 182 600,03 436 129 61 232,52
31. 12. 2023 11 228 646,33 0,1404 1 600 816 227 796,12 548 515 78 053,69
30. 11. 2023 11 236 350,95 0,1423 2 080 850 293 399,85 1 453 467 204 938,85
31. 10. 2023 11 045 656,60 0,1410 1 006 184 141 972,56 2 255 502 318 251,33
30. 9. 2023 11 230 098,53 0,1411 2 983 633 423 079,16 85 001 12 053,14
31. 8. 2023 10 874 700,76 0,1418 4 511 961 640 247,27 65 695 9 322,12
31. 7. 2023 10 247 667,35 0,1419 1 821 877 258 342,16 50 037 7 095,24
30. 6. 2023 9 990 267,63 0,1418 7 485 122 1 057 647,74 59 786 8 447,77
31. 5. 2023 8 905 213,27 0,1413 3 120 901 442 855,85 11 341 1 609,29
30. 4. 2023 8 505 250,05 0,1419 3 494 946 493 486,38 18 897 2 668,25
31. 3. 2023 7 971 108,34 0,1412 2 425 266 340 992,40 338 199 47 550,78
28. 2. 2023 7 641 954,41 0,1406 2 537 270 350 396,99 12 064 1 666,04
31. 1. 2023 7 156 844,27 0,1381 8 642 064 1 173 592,29 698 287 94 827,37
31. 12. 2022 5 960 991,36 0,1358 3 907 162 527 076,16 79 286 10 695,68
30. 11. 2022 5 403 692,66 0,1349 1 351 766 180 325,59 1 009 441 134 659,44
31. 10. 2022 5 299 117,33 0,1334 2 524 647 333 758,34 721 95,32
30. 9. 2022 4 916 175,77 0,1322 3 558 735 467 973,65 43 541 5 725,64